MultiKnee

Kneproteseoperasjoner: Screening av pasienter og behandlingsresultater

Det estimeres at én av fem pasienter får et ikke tilfredsstillende resultat etter kneprotesekirurgi. Flere ulike preoperative faktorer hos pasienten har sammenheng med høyere risiko for et dårligere resultat.

Om studien

HelseN2.PNG

Studiens formål er å undersøke effekten av fysioterapi og mental trening på artrosesmerter i kneet enten alene eller i kombinasjon med kneprotesekirurgi.

Hvem kan delta?

Pasienter som har blitt henvist til ortoped ved Kysthospitalet i Hagevik, Bergen, eller Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo for vurdering av artrose i kneet blir kontaktet på telefonen og bedt om å svare på en elektronisk spørreundersøkelse. Undersøkelsen sendes ut på e-post, og svarene avgjør om du blir invitert til å delta i hovedstudien.

For å delta i hovedstudien må du snakke, lese og forstå norsk godt. Du må være mellom 18 og 80 år og satt opp til kirurgi med kneprotese ved Kysthospitalet i Hagevik, Bergen, eller Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo.


Hva innebærer studien?

Dersom du blir invitert med i MultiKnee studien og samtykker, blir du tilfeldig fordelt på en av tre grupper. Fordelingen blir gjort ved hjelp av loddtrekning.

  • Pasienter i gruppe 1 blir bedt om å utsette operasjonen i ett år og i stedet gjennomføre et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  • Pasienter i gruppe 2 blir først operert med kneprotese, og gjennomfører deretter et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  • Pasienter i gruppe 3 får samme behandling som vi tilbyr i dag, med kneprotesekirurgi og standard rehabilitering.  

Treningsprogrammet med fysioterapeut blir gjennomført ved sykehuset der du ble undersøkt eller i nærheten av der du bor. E-læringsprogrammet gjennomfører du ved å logge deg inn i en brukerportal. Du får personlig passord og hjelp til å logge deg på om du trenger det.

 
Alle blir bedt om å svare på spørreskjema etter 3, 6, 12 og 24 måneder. Alle skjemaene besvares elektronisk og blir sendt ut på epost.

Vær oppmerksom

Vi forventer ikke at det vil være noen spesiell risiko ved intervensjonen. For pasienter som har levd med smerter lenge, og kanskje har et ønske om å forsøke operasjon, vil det kunne oppleves som en belastning å utsette operasjonen. Intervensjonen krever at pasienter i gruppe 1 og 2 møter opp til 24 treningstimer og gjennomfører et internettbasert program i mental trening. Det vil kunne oppleves som krevende å sette av tid til dette, men samtidig forventer vi at intervensjonen vil kunne gi reduksjon i smerter og bedret funksjon.

Kontaktinformasjon

Eirin Sigurdssøn Ludvigsen (studiekoordinator)

Tlf: 90961184

Maren Falch Lindberg (postdoktor)

Tlf: 94815762

Anners Lerdal (prosjektleder)

Tlf: 95033144

Fant du det du lette etter?