Hjernetrening ved depresjon

Hjernetrening for personer med depresjon

Ved depresjon kan hjernes kontrollfunksjoner svekkes. I dagliglivet kommet dette til uttrykk i form av hvor godt vi planlegger, løser problemer, er konsentrert og styrer følelsene våre. I dette prosjektet ønsker vi å se om en type hjernetrening/kognitiv trening er effektiv mot disse plagene.

Hjernetrening for personer med depresjon

Mange som er, eller tidligere har vært, deprimert kan oppleve at hjernes kontrollfunksjoner svekkes. Hjernens kontrollfunksjoner handler om vår evne til å kontrollere tanker, ord og handlinger. I dagliglivet påvirker disse egenskapene hvor godt vi planlegger, løser problemer, er konsentrert og styrer følelsene våre. Kontrollfunksjonene kan også påvirke hvor godt vi fungere i sosiale situasjoner og arbeid-/studie situasjoner. Siden det for tiden ikke foreligger effektive behandlingsformer for disse plagene ved depresjon, ønsker vi i dette prosjektet å undersøke om en type hjernetrening/kognitiv trening som ikke tidligere har blitt benyttet ved depresjon, kan gjenopprette kontrollfunksjonene. 

Hvem kan delta?

Invitasjoner utsendes pr. brev. Det er dessverre ikke anledning for å melde sin interesse uten mottatt invitasjon.  

Hva innebærer studien?

Deltakelse inkluderer gjennomføring av et kartleggingsintervju (30 minutter over telefon), nevropsykologiske kartlegginger (her gjøres ulike tester av kognitive funksjoner/hjernens funksjoner, og utfylling av spørreskjemaer, ca 3 timer), og deltakelse i en gruppebehandling som går over 9 samlinger, enten over 4,5 uker, eller 9 uker. Nevropsykologisk kartlegging gjentas to ganger etter fullført behandling. Det vil bli gitt tilbud om tilbakemeldingssamtale. 

Kontaktinformasjon

Bjørn Hagen, Psykolog/Stipendiat, 913 01 061, boha@lds.no 

Jan Stubberud, Psykologspesialist/Prosjektleder, jstu@lds.no


Fant du det du lette etter?