HELSENORGE

Henvisning, vurdering og ventetider til Raskere tilbake

Henvisning sendes av fastlege eller annen behandler på vanlig måte til Lovisenberg DPS. Husk å angi at det gjelder "Raskere tilbake".

Henvisning sendes av fastlege eller annen behandler på vanlig måte til Lovisenberg DPS. Husk å angi at det gjelder "Raskere tilbake". Angi også om henvisningen gjelder kurs og/eller individuelle samtaler. Gi en beskrivelse av alle relevante helseutfordringer og bakgrunnsopplysninger. Det er viktig at også arbeidssituasjon og funksjon beskrives godt. Inntil de tre første individuelle samtalene er vurderings- og planleggingssamtaler som også kan gi informasjon som tilsier at andre tilbud enn vårt er mer relevant og riktig.

Kursene arrangeres av Raskere tilbake poliklinikken ved Lovisenberg DPS og omfatter personer som er i målgruppen for Raskere tilbake (dvs. har et arbeidsforhold og sykepengerettigheter). Alle våre deltakere må ha ordinært lønnsarbeid. Noen av kursene forutsetter også at man er minst 40% friskmeldt. En av kurslederne har alltid en forsamtale i forkant av kursstart for å få bedre grunnlag for å vurdere om det aktuelle kurset er et godt tiltak. Vi vil be deg om å fylle ut en del nettbaserte skjemaer i forkant av denne samtalen. Det er en viktig del av vårt vurderings¬grunnlag, men også en del av det å være en lærende organisasjon. Vi ønsker å jobbe for å gjøre vårt tilbud best mulig.

Det understrekes at selv om vårt tilbud er en del av spesialisthelsetjenesten, vil kursdeltakere/ pasienter ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov må det henvises på ordinær måte for dette.

Ventetid på kurs og samtaler varierer etter pågang. Se på de enkelte kursbrosjyrene for å se hvilke datoer de ulike kursene er planlagt. Vi tar også forbehold om at gjennomføring avhenger av om vi får nok søkere til å holde kursene etter planen.

NB! Oppgi aktuelt telefonnummer til den som henvises (helst mobil).

Henvisning

Sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS
Postboks 4970 Nydalen, 0440 Oslo.
Merk konvolutten med "Raskere tilbake".

Telefonhenvendelser: Kontakt vår ekspedisjon tlf. 24 07 44 00, evt. seksjonsleder Mattias Victor, for ytterligere informasjon eller se brosjyre

Åpningstid: Mandag-onsdag kl. 08.00-20.30, torsdag-fredag kl. 08.00-15.30
Besøksadresse: Spångbergveien 25 B ved Voldsløkka

Fant du det du lette etter?