HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus skal skape ny og fremtidsrettet kunnskap, og bidra til å skape et bedre helsetilbud, samt øke eksisterende kompetanse hos ansatte. Under vises en oversikt over aktive forskningsprosjekter ved sykehuset inndelt i postdoktorprosjekter, doktorgradsprosjekter og andre prosjekter.  


 

Fant du det du lette etter?