Lokal forskningsstøtte

Forskningsavdelingen er organisert under Fagavdelingen- kvalitet, pasientsikkerhet og forskning. Forskning er en lovpålagt oppgave for helseforetakene.

 

Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) anser forskning som et viktig arbeid for å sikre og forbedre kvaliteten i pasientbehandlingen til pasientene i våre bydeler. Vår forskningsaktivitet er relatert til pasientnære, kliniske prosjekter som anvender vitenskapelige metoder.

Forskningsavdelingen ledes av professor Anners Lerdal, forskningssjef ved LDS. Professor Bjørn Lau er forskningsrådgiver og Katrin Wirth-Petzold sentral forskningskoordinator.Til avdelingen er det videre knyttet 6 lokale forskningskoordinatorer. Lokal forskningskoordinator er tilknyttet Forskningsavdelingen i et team av forskningskoordinatorer fra de respektive klinikkene. Lokal og sentral forskningskoordinator samarbeider kontinuerlig om aktuelle forskningsprosjekter og forskningsstøtte til klinikkene.

Støttefunksjon i forskningsavdelingen

Avdelingen yter praktisk støtte for forskere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kjerneoppgavene i forskningsavdelingen er å gi bistand innenfor:

  • Kvalitetssikring av forskningssøknader gjennom workshops
  • Rådgivning før prosjektstart
  • Koordinerer møter med brukerutvalget (speed dating)
  • Ekstern finansiering
  • Forankring av søknader internt på sykehuset/ koordinering personvernombud
  • Profilering av forskningen
  • Statistikk og kurs

Det er ønskelig at alle nye prosjekter diskuteres i våre forsknings workshops, samt gjennomføring av speed dating med brukerutvalget. 

Søknad om godkjenning prosjekter før oppstart

Kontakt

Forskningssjef Anners Lerdal (anle@lds.no)
Forskningsrådgiver Bjørn Lau (bjla@lds.no)       
Sentral forskningskoordinator Katrin Wirth-Petzold (kwi@lds.no)              
Statistiker Milada Småstuen (miladacv@medisin.uio.no)

Prosjektsøknader: research@lds.no       

Lokale forskningskoordinatorer 

Ana Urzua Riquelme - Klinikk for medisin (MED)                                  
Anita Tollisen - Klinikk for medisin (MED)                             
Hans Martin Nussle - Klinikk for psykisk helsevern  (PHV)
Kristi Homme - Lovisenberg DPS (LDPS)       
Mira Jeanette Kolve - Nasjonalt kompetansesenteret for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO)
Stine Mathisen - Nic Waals Institutt (NWI)               
Trude von Trepka Klinikk for Kirurgi (KIR)

Kontakt: forskingskoordinatorer@lds.no


Fant du det du lette etter?