Forskningsgruppe for psykisk helse

Forskningsgruppen har som mål å drive klinisk, pasientnær forskning, samt grunnforskning som undersøker årsaksmekanismer knyttet til psykiske lidelser.
Noen av deltagerne i forskningsgruppen

Om forskningsgruppen

Psykiske lidelser rammer mennesker i alle aldre, og omfatter et vidt spektrum av plager fra mildere symptomlidelser til psykoser og schizofreni.  Forskningsgruppen forsker på problemstillinger av betydning for forebygging, utredning, behandling og yrkesdeltagelse for personer med psykiske lidelser. Forskningen gjøres med bakgrunn i kvantitative og kvalitative metoder og biologiske analyser, og med ulike design som intervensjonsstudier, dybdeintervjuer, spørreskjema, genanalyser og nevropsykologiske utredninger.

Om gruppen og deltagere

Forskningsgruppen er sammensatt av fagpersoner med høy kompetanse og profesjonserfaring i klinisk psykologi, psykiatri, sykepleie, arbeidspsykologi, nevropsykologi og musikkterapi.

Forskningsgruppeledere

Anne Siri Øyen
Cilje Sunde Rolfsjord
Even Halland

Deltagere i gruppen

Alexandra Karoline Saasen-Havdahl
Anne Benedicte Skirbekk
Anners Lerdal
Anne-Siri Øyen
Astrid Hornslien
Bjørnar Antonsen
Christine Roth
Cilje Rolfsjord
Erling Moldal
Even Halland
Hans Martin Nusse
Hans Ole Korsgaard
Hans Petter Solli
Jan Stubberud
Jan Vegard Bakali
Kai Leitemo
Kari Langaard
Laurie Hannigan
Line Indrevoll Stänicke
Marit Melnæs Coldevin
Mattias Erik Victor
Morten Stefan Selle
Nikolaj Kunøe
Pål Nystuen
Ruth Abraham
Sigrid Elisabet Medhus
Stine Harstad

Fant du det du lette etter?