Forskningsgruppe for muskel/skjelett

Forskningsgruppen har som mål å drive klinisk, pasientnær forskning innen muskel- og skjelettlidelser.

Noen av deltagerne i gruppen.

Forskningen skal frembringe kunnskap som kommer pasientene til gode gjennom vitenskapelig basert diagnostikk, medisinsk behandling, fysioterapi og sykepleie. Det er et mål å levere forskningsresultater innenfor dette fagfeltet på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å bygge opp en forskningskultur og infrastruktur ønsker man at alle faggrupper stimuleres til å utvikle forskningsprosjekter og delta i forskning. Man skal også fortsette arbeidet med å etablere samarbeid med fremragende nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt av ortopeder, sykepleiere og fysioterapeuter ved ortopedisk avdeling og kirurgisk klinikk.

Forskningsgruppeleder 

Arild Aamodt

Gruppe for skulderlidelser:

Cecilie Piene Schrøder
Kirsten Lundgreen
Kjersti Kaul Jenssen
Rune Kvakestad
Sigbjørn Dimmen
Øystein Skare

Gruppe for leddproteser:

Ann Magrit Korsvold
Anners Lerdal
Arild Aamodt
Caryl Gay
Einar Amlie
Einar Lindalen
Gunnar Petursson
Yasser Rehman
Øystein Høvik
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.