Forskningsgruppe for indremedisin, Unger- Vetlesens institutt

Forskningsgruppen skal gjennom klinisk forskning utvikle kunnskap om indremedisinske sykdommer med utgangspunkt i helseproblemer hos befolkningen sykehuset betjener.

Om forskningsgruppen

Formålet er først og fremst å belyse sykdomsmekanismer, som gir grunnlag for bedre diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Om gruppen og deltakere

Forskningsgruppen er organisert som en enhet under Klinikk for Medisin: Unger-Vetlesens Institutt. Instituttet er oppkalt etter dr.med. Johan Carl Unger Vetlesen (1851-1914), som arbeidet som overlege ved sykehuset fra 1888 til 1914. Han var den første akademiske gastroenterologen i Norge, og forfektet bruk av objektive målinger i den kliniske pasientvurderingen. Forskningsgruppen tilstreber å videreføre denne arven, og instituttets forskningslaboratorium står derfor sentralt i virksomheten. Her utføres i hovedsak undersøkelser av gastrointestinal fysiologi og patofysiologi, inkludert metodikk for måling av malabsorpsjon, inflammasjon og tarmflorafunksjoner. Siden opprettelsen i 2011 har det utgått 7 doktorgrader fra Unger-Vetlesens Institutt.

Det pågår for tiden 4 doktorgradsprosjekter ved Unger-Vetlesens institutt; Diagnosis of colonic neoplasia in patients with inflammatory bowel disease (Pasquale Klepp), Alcoholic bowel syndrome (Steinar Bjørkhaug), Vitamin D and its relationship to cognition, neuropsyciatric symptoms and dementia markers in older persons (Jelena Soares) og Pain, physical functioning and Health Related Quality of Life in Juvenile Idiopathic Arthritis (Anita Tollisen).

Unger-Vetlesens institutt deltar også flere i andre forskningsprosjekter. Jørgen Valeur har spesialkompetanse innen tarmflorafunksjon. Han og laboratoriet har i 2018 vært samarbeidspartner i flere studier, deriblant Carbfunc-studien (Haukeland Universitetssykehus) og The effect of a marine protein hydrolysate (Haukeland Universitetssykehus). Vendel A. Kristensen forsker innen inflammatorisk tarmsykdom, cøliaki og akalasi. Hennes hovedprosjekt er Inflammatory Bowel Disease of SouthEastern Norway III (IBSEN III), et stort samarbeidsprosjekt mellom alle sykehusene i Helse SørØst. Ane Kristine Finbråten jobber med flere prosjekter innen rus og avhengighet, og innen hepatitt C-behandling. Hennes hovedprosjekt er Opportunistic Treatment of Hepatitis C Virus Infection (OPPORTUNI-C), et samarbeidsprosjekt med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Forskningsgruppeleder

Jørgen Valeur

Deltagere i gruppen

Jørgen Valeur
Ane Kristine Finbråten
Ana Urzua Riquelme
Anita Tollisen
Gunn Helen Malmstrøm
Jennifer T. Fiennes
Pasquale Klepp
Steinar Bjørkhaug
Jelena Soares
Viggo Skar
Arnold Berstad

Fant du det du lette etter?