Forskningsgrupper

Humant relevant forskning er kompleks og bør organiseres i veldefinerte forskergrupper med klar vitenskapelig ledelse. Derfor er det enighet om og etablert praksis ved Lovisenberg at forskere er tilknyttet en forskningsgruppe. Forskningsgruppene er opprettet for å styrke og utvikle forskning på et tematisk felt, og samarbeider med anerkjent nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Det er opprettet følgende tematiske forskningsgrupper:

Psykisk helse

Leder:
Anne Siri Øyen
Cilje Sunde Rolfsjord
Even Halland

Muskel/skjelett

Leder:
Arild Aamodt

Symptomer og helserelatert livskvalitet

Leder:
Christine Råheim Borge

Søvn og søvnforstyrrelser

Leder:
Søren Berg

Translasjonsforskning: biomarkører og molekylærgenetikk

Leder:
Sjur Reppe
Kaare M. Gautvik

Indremedisin

Leder:
Vendel A. Kristensen
(vikar for Jørgen Valeur)


Fant du det du lette etter?