SIBS-RCT

SIBS-intervention for siblings and parents of children with chronic illness: A randomized controlled trial

Det overordnede målet for prosjektet er å implementere SIBS-manualen for søsken og foreldre til barn med nevrofibromatose i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

​Prosjektet har tre hovedmål:

- Mål 1 er å bedre funksjonsnivået blant søsken og foreldre til barn med nevrofibromatose, gjennom å evaluere effekten av en manualbasert gruppeintervensjon for å bedre mental helse og livskvalitet blant søsken og foreldre til barn med nevrofibromatose i en randomisert kontrollert studie.
- Mål 2 er å forbedre kunnskapen om risikofaktorer for søsken og foreldre og gi ny innsikt i tilpasning blant søsken.
- Mål 3 er å gi helsepersonell og –myndigheter riktige verktøy for å møte søskens helsebehov, gjennom å utvikle gruppeleder-egenskaper som gir optimale effekter av intervensjonen gjennom veiledning og trening/opplæring.

Dobbelkompetanseprosjektet er del av et større internasjonalt prosjekt som ledes av Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor Lovisenberg sykehus er samarbeidspartner.

Finansiering

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Prosjektleder

Krister Fjermestad, prosjektleder RCT, professor Universitetet i Oslo

Prosjektdeltagere

Solveig Kirchhofer, stipendiat Psykologisk Institutt, psykolog Nic Waals Institutt, Lovisenberg
Torun M. VatnePhD, Spesialist i klinisk psykologi, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Fant du det du lette etter?