HELSENORGE
The OpHealth Cancer Patient study

Optimizing Health Literacy in Cancer Patients

Studiens formål er å undersøke helsekompetansebehov, og utvikle og teste ut en sykepleierdrevet helsekompetanseintervensjon til personer med kreft.

Helsekompetanse kan forstås som evnen til å finne, forstå, huske, kommunisere, evaluere og bruke informasjon om helse og helsetjenester. Lav helsekompetanse kan være en barriere for samvalg om behandling og oppfølging, og assosieres med flere sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet. Ved å undersøke helsekompetansebehov, og designe og teste ut en helsekompetanseintervensjon kan personer med kreft få bedre symptomkontroll, fysisk og mental helse. Studien gjennomføres i tre faser:
-Kartlegging av helsekompetansebehov gjennom tverrsnittsstudie og intervjuer (fase 1).
-Utvikle helsekompetanse-intervensjon basert på data fra fase 1 i samarbeid med tverrfaglig helsepersonell fra sykehus og kommunehelsetjeneste, samt brukerrepresentanter (fase 2).
-Teste ut intervensjon gjennom en randomisert kontrollert studie (fase 3).

Studien er en del av et større prosjekt ved LDS som også undersøker helsekompetanse hos pårørende til pasienter med kreft.

Finansiering

Kirsten Rønnings legat
Midler fra Legat for forkning, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Prosjektleder

Christine Råheim Borge, postdoktor/seniorforsker LDS/førsteamanuensis UiO

Prosjektdeltagere

Marit Leine, ph.d.-stipendiat, LDS/ Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Det medisinske fakultet, UiO
Astrid K. Wahl, professor, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Det medisinske fakultet, UiO
Simen A. Steindal, professor, VID vitenskapelige høgskole/Lovisenberg Diakonale Høgskole
Anners Lerdal, forskningssjef, LDS
Kjell Magne Tveit, onkolog, professor emeritus, UiO, seniorrådgiver LDS
Martha P. Lein, prosjektsykepleier og pakkeforløpskoordinator, LDS
Caryl Gay, Ph.d., LDS/USD, USA
Richard Osborne, professor, Swinburne University, Australia
Milada Cvacarova Småstuen, statistiker, OsloMET
Eline Aas, helseøkonom, UiO
Sagene bydel, Gamle Oslo bydel, St.Hanshaugen bydel og Grünerløkka bydel
Are Kirkaas Norman, avdelingsoverlege, spesialist i lindrende behandling, LDS.
Ragnhild Monsen, ph.d-stipendiat/fagutviklingssykepleier, LDS.
Linda Falch-Koslung, fagutviklingssykepleier/kreftsykepleier, LDS
Katarina Puco, onkolog, LDS
Jan Øyvind Kvaløy, onkolog, LDS
Jan Petter Odden, fagdirektør, LDS
Tone Ikdahl, administrerende direktør, LDS
Marie H. Larsen, førsteamanuensis LDH/UiO
Marit H. Andersen, professor UiO

Fant du det du lette etter?