MATCH-IT: Making Alternative Treatment Choices Intuitive and Trustworthy

Utvikling av et nytt intuitivt og troverdig beslutningsstøtteverktøy for flervalg.

Kliniske retningslinjer og digitale beslutningsstøtteverktøy er viktige hjelpemidler for å behandle pasienter i tråd med kunnskapsbasert praksis. Likevel er beslutningsstøtteverktøy for flervalg i dag en mangelvare.

Hensikten med dette forskningsprosjektet er å videreutvikle en beslutningsstøtteverktøy-prototype for flervalg. Det sentrale forskningsspørsmålet som ligger til grunn er; hvordan kan oppsummert kunnskap om effekt av behandling, generert fra avanserte forskningsmetoder og biostatistikk, best presenteres på en brukervennlig måte? I samarbeid med stiftelsen MAGIC (www.magicevidence.org), BMJ og andre internasjonale partnere, vil forskningsspørsmålet belyses gjennom flere studier med blanding av kvalitativ og kvantitativ design.

Flere av studiene planlegges som internasjonale multisenter studier. Målgruppene for forskningen vil være sentrale aktører i helsevesenet som blant annet; klinikere, retningslinjeutviklere, beslutningstakere og pasienter.

Avdeling
Medisinsk klinikk

Finansiering
Helse sør-øst RHF

Prosjektleder
Per Olav Vandvik

Fant du det du lette etter?