Mental helse blant eritreiske kvinnelige flyktninger

Hensikten med denne studien er å undersøke mental helse, religiøsitet, mestringsstrategier og livskvalitet blant eritreiske kvinnelige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, men som fortsatt bor på mottak. Ved å benytte internasjonalt anerkjente måleinstrumenter og kvalitative dybdeintervjuer har man så langt fått støtte for at disse kvinnene har en annerledes sykdomsforståelse enn det som ellers beskrives i psykiatrien. De fleste oppfatter symptomene de har som normale reaksjoner på de erfaringene de har og sin nåværende livssituasjon og de har et håp om et bedre liv. I tillegg viser resultatene at enkelte kan vokse av erfaringene de har i det som betegnes som post-traumatisk vekst.

​Avdeling

Lovisenberg DPS

Finansiering

Intern

Prosjektleder

Prof. Ingrid Hanssen, professor Lovisenberg Diakonale Høyskole).

Prosjektdeltagere

Ruth Abraham, Lovisenberg
Lars Lien, professor, Sykehuset Innlandet
Suraj Thapa, 1. amanuensis, Universitetet i Oslo


Fant du det du lette etter?