Effectiveness and cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial (The MULTIKNEE Trial)

Formålet med studien er å teste effekten av en tverrfaglig intervensjon rettet mot pasienter som ikke har effekt av operasjon med kneprotese.

Intervensjonen vil bestå av fysisk aktivitet basert på AktivA modellen, kombinert med mental trening i form av e-terapi. Intervensjonen vil testes ut i stedet for eller i tillegg til kirurgi. Studien skal gjennomføres ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Kysthospitalet Hagevik, Bergen. Studien vil gi viktig kunnskap om hvorvidt intervensjonen, enten ved å utsette operasjon eller ved kirurgi forsterket med intervensjonen, kan forbedre resultatet og er kostnadseffektiv for pasienter som potensielt har liten effekt av standard behandling med kneprotese.

Avdeling

Kirurgisk klinikk

Finansiering

Forskningsrådet
Norwegian Symptom Management Network (NORSMAN)

Prosjektleder

Anners Lerdal, professor/forskningssjef, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Arild Aamodt, avd. overlege, dr. med
Maren Falch Lindberg, postdoktor/klinisk sykepleiespesialist
Bjørn Lau, professor/seniorforsker
Søren Skou, forskningssjef/associate professor
Ove Furnes, overlege/professor,Universitetet i Bergen
Caryl Gay, seniorforsker/psych,Lovisenberg
Petter Borchgrevink, professor
Milada Cvancarova Småstuen,biostatistiker
Mona Badawy, overlege dr. med


Fant du det du lette etter?