Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

Målet med prosjektet er å få bedre kunnskaper om hva som gjør at noen barn har store vansker med å regulere følelsene sine, spesielt sinne.

Slike reguleringsvansker vil bli undersøkt ved intervjuer og utredning av 100 barn og deres familier og sammenlignet med barn uten slike vanskeligheter. Studien vil undersøke om disse barna har større problemer med å forstå følelser, mindre mentaliseringsevne, svakere inhibisjonsevne og dårligere arbeidsminne. Man vil også kartlegge hvordan de har det i fritiden og på skolen. Tilknytning mellom foreldre og barn vil bli undersøkt, samt om familiene er preget av høye stressnivåer. Kunnskapen fra dette prosjektet skal deretter brukes til å gi disse barna bedre hjelp.

Avdeling 

Nic Waals institutt 

Finansiering 

Intern finansiering (Nic Waals institutt) 

Prosjektleder 

Pål Zeiner, overlege, Oslo universitetssykehus 

Prosjektdeltagere

Marit Coldevin (bildet), psykologspesialist, Lovisenberg 
Anne-Siri Øyen, psykologspesialist/ seksjonsleder/veileder, Lovisenberg
Annika Melinder, professor/ psykologspesialist, Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo

For mer informasjon om prosjektdeltagere og publikasjoner, se Cristin.no

Fant du det du lette etter?