HELSENORGE
Øre-Nese-Hals

Tympanoplastikk - operasjon på mellomøret

Tympanoplastikk er en samlebetegnelse for ørekirurgi som omfatter strukturer i mellomøret og oftest i kombinasjon med utboring av mastoidalprosessen.

Ventetider

Innledning

Den vanligste grunn for tympanoplastikk er kronisk otitt med koleasteatom. Dette er en tilstand hvor hud fra trommehinnen vokser inn i mellomøret og tinningbenet. Dette fører til destruksjon av ben og ofte også mellomøreknoklene. All hud må da fjernes og eventuelle skader repareres i form av mellomøreprotese og trommehinnerekonstruksjon. Formålet med operasjon er å reparere eller erstatte trommehinnen samt gjenopprette forbindelse mellom trommehinnen og platen til stigbøylen. På denne måten skapes forhold slik at lyden kan overføres fra trommehinnen til det indre øre. Dersom operasjonen omfatter øreben kalles den ossikkelplastikk.

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Forberedelse før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.


Under

Operasjonen utføres i narkose, det vil si at du sover under operasjonen. 

Det blir lagt kompresser i øregangen som kan medføre redusert hørsel den første tiden, noen opplever også knatrelyder og kløe.

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen. 

Mat

Noen er plaget med kvalme etter operasjonen og påfølgende døgn, det anbefales da å spise lett mat. Ellers kan du spise og drikke normalt etter operasjonen.

Aktivitet

Du skal ikke ha gym eller fysisk aktivitet på 6 uker. Deretter kan du gradvis øke fysisk aktivitet etter hvert som tilstanden tillater det.
Du skal ikke fly på 2 uker.
Ikke gjør kraftig nesepuss eller valsalva (utligne trykk i mellomøret ved å holde for nese og munn mens du puster ut).
Du kan dusje med hårvask, men må unngå å få vann i området rundt det opererte øret.

Bandasje/ dusj/ bading

Det elastiske bindet ytterst fjernes etter en dag. Innerste bandasje må ikke bli våt i tiden frem til kontroll. Kompressene fjernes etter 2 - 3 uker.

Ved kontroll etter 2-3 uker fjernes bandasje og sting, og du kan dusje fritt etter dette. Det anbefales å unngå vann i øret de første 4 ukene, samt unngå bassengbading i 6 uker.

Oppfølging

Kontroll hos kirurg etter 2-3 uker for fjerning av kompresser og sting. Dato og tid for kontrolltimer utleveres før hjemreise eller ettersendes.

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på 1-3 uker. Eventuell forlengelse gjøres hos din fastlege.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få lett temperaturstigning. Det er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°–38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, den vanligste komplikasjonen er infeksjon.

Tegn på infeksjon kan være: Sykdomsfølelse, feber og økende smerter i øret.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

I helgene fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre- nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre- nese-halsavdeling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?