Øre-Nese-Hals

Tonsillektomi (fjerning av mandler) - voksne

Mandlene er lymfatiske organer som befinner seg på hver side bak i halsen. I tidlig barndom bidrar mandlene til å danne immunstoffer og utvikle immunforsvaret i kroppen. Disse immunstoffene varer hele livet. Lignende vev finnes også andre steder i svelget og i øvre luftveier. Fjerning av mandlene har derfor ingen innvirkning på immunforsvaret i kroppen.

Ventetider

Innledning

Fjerning av mandlene blir utført dersom du har:

  • Gjentatte akutte betennelser i mandlene.
  • Kronisk betennelse i mandlene med symptomer som dårlig ånde, pusspropper fra mandlene eller lymfeknutehevelse på halsen.
  • Forstørrede mandler som gir svelge- og pustevansker.
  • Abscess/byll i mandlene.
  • Mistanke om ikke-godartet forandring i mandlene

Fjerning av mandlene utføres i narkose. Dette er ikke et komplisert inngrep, men det finnes en risiko for etterblødning. Slike blødninger kan være alvorlige og man bør derfor ha god indikasjon og en grundig utredning før operasjonen.

Før


De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Forberedelse før oppmøte på sykehuset

Du skal være fastende operasjonsdagen.

Les nøye innkallingsbrevet og skrivet «viktig informasjon til deg som skal til øre-nese-halsoperasjon».

Hva skjer på operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.
 Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen.

Under

Operasjonen tar ca. 1 time og utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen).

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det, men kan forvente å kunne reise hjem etter ca. 3 timer.

Det er vanlig å oppleve ubehag og smerter. Friskt blod i spyttet og kvalme/oppkast med «gammelt» blod kan forekomme.

Du får informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, operasjonsbeskrivelse, E-resept og/eller smertestillende medisiner.

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. Den første uken etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Det er best med smertestillende som stikkpiller de(n) første uken(e), senere kan du ta tabletter eller mikstur. Noen opplever smerter i ørene på grunn av hevelse i vevet opp mot kanalen til mellomøret.

Det er også vanlig å oppleve kvalme, svekket smaksans og økt slimproduksjon etter operasjonen. Der mandlene har sittet vil det komme en åpen sårflate. Her vil det danne seg en sårskorpe. Denne lukter og smaker vondt, men vil forsvinne etter ca. 10-14 dager.

Mat

Det første døgnet er det viktig å drikke rikelig og det anbefales kald eller lunken, og myk eller most mat som er enkel å svelge (som f.eks. yoghurt, grøt, most banan, is eller lunken suppe). Deretter kan du spise det som frister, men unngå varm mat og mat med skarpe kanter i 14 dager (som for eksempel knekkebrød eller brødskorper). Sterk mat og kullsyre kan være ubehagelig.

Aktivitet

Du skal ta det med ro de første 14 dagene etter operasjonen. Det betyr at du skal unngå fysisk anstrengelse som løping, hopping og tunge løft. Du skal også unngå anstrengende reiser og lange varme bad.

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på 2 uker. Eventuell forlengelse av sykemelding gjøres hos fastlegen.

Oppfølging

Det avtales ikke til rutinemessig etterkontroll. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med sykehuset. Ved behov for legetilsyn helg- og helligdager, se informasjon under komplikasjoner.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

 Komplikasjoner som kan oppstå er infeksjoner og etterblødninger.

Infeksjon

Sykdomsfølelse, økt smerte og/eller vedvarende temperatur over 38- 38,5 kan skyldes infeksjon og lege skal kontaktes. Sykdomsfølelse med noe feber og kvalme er vanlig de første 1-2 dagene etter operasjonen.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl.07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt legevakt eller nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling.

Blødning
Etterblødninger fra sårene i halsen kan forekomme helt til sårflatene har grodd, og dette tar 10-14 dager. Noen opplever blodstriper i spyttet. Dette oppfattes ikke som behandlingstrengende blødning.

Alvorlige etterblødninger kjennetegnes av vedvarende frisk blødning fra munn eller nese. Inntreffer tegn på etterblødning kontaktes AMK, tlf. 113.

Er det tvil om alvorlighetsgrad eller ved andre spørsmål kontakt kirurgisk avdeling post 2 på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?