Tonsillektomi (fjerning av mandler) og Tonsilotomi (delvis fjerning av mandel)

Øre-Nese-Hals

Ved hyppige halsbetennelser med feber og redusert allmenntilstand kan det være riktig å fjerne mandlene i sin helhet, dette heter tonsillektomi. Ved store mandler som hemmer matinntak og medfører kronisk snorking, søvnapné og søvnforstyrrelse kan delvis fjerning av mandlene eventuelt i kombinasjon med fjerning av falske mandler være en god løsning. Dette heter tonsillotomi/adenotonsillotomi.

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Vi anbefaler å se informasjonsfilmen; Da Håkon og Siri var på sykehus.

Faste

Barnet skal ikke spise mat eller drikke melk siste 6 timer før fremmøte på sykehuset.
Dette er svært viktig for å unngå komplikasjoner ved narkosen.
Barnet kan få morsmelk/-erstatning inntil 4 timer før fremmøte på sykehuset.
Barnet bør drikke sukkerholdig saft eller vann frem til 1 time før fremmøte på sykehuset. Dette kan redusere kvalme etter operasjonen og er viktig for å ikke være helt tom for energi ved oppmøte. Grunnen til at barnet kun kan drikke vann/saft er at denne væsken fordøyes fortere.

Sykdom

Dersom barnet blir forkjølet, får annen sykdom eller har feber/nedsatt allmenntilstand når det nærmer seg operasjonsdatoen, må du ta kontakt med sykehuset på telefon. I slike tilfeller vil vi vurdere om operasjonen bør utsettes. Har barnet vært behandlet ved sykehus i utlandet i løpet av siste 12 måneder, må det gis beskjed til sykehuset.

Medisiner

Barn som bruker astmamedisiner/inhalasjoner, ta disse både kvelden før og om morgenen operasjonsdagen. Dosering som vanlig eller etter avtale med kirurg.
Betennelsesdempende smertestillende medisiner som f.eks. Neurofen, Ibux eller Voltarol skal ikke tas siste 72 timer før fremmøte på sykehuset.
Andre faste medisiner tas som vanlig. Er noe uklart ta kontakt med sykehuset.

Neglelakk og påkledning

Barnet skal ikke ha på neglelakk. Ta på rene og komfortable klær.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på ventetid før barnet ditt blir operert, beregn god tid og sett av hele dagen.

Ta med

 • astmamedisiner
 • eventuelt andre medisiner
 • klesskift og eventuelt bleieskift til barnet

Under

Operasjonen tar ca.1 time og foretas i narkose. Pårørende får være med inn på operasjonsstuen til barnet har sovnet, og når barnet våkner på postoperativ (oppvåkningsavdelingen). Det er begrenset med plass og det henstilles til at barnet maksimalt følges av en voksen. Barn under 16 år må ha følge av foreldre eller ha med skriftlig samtykke fra foreldrene.

Etter

Barn under 3 år legges inn på sykehuset til observasjon det første døgnet. Barn over 3 år kan vanligvis reise hjem ca. 4 timer etter operasjonen. Ved hjemreise med bil må barnet ha tilsyn av en voksen i tillegg til bilfører.

Når du har kommet hjem

Smerter

Smerter i svelget er vanlig etter operasjonen og kan tilta i styrke den første uken. Smerteutstråling mot ørene er vanlig og kan gi inntrykk av øreverk. De fleste har noe smerte og ubehag til tross for smertestillende behandling. Resept på smertestillende fås ved hjemreise. Vond lukt fra munnen er vanlig i ca. to uker etter operasjonen.

Mat

Det første døgnet anbefales kald eller lunken, og myk eller most mat som er enkel å svelge, som for eksempel iskrem, yoghurt, smoothie, sjokolademelk, gele eller loff. Deretter kan barnet spise det som frister, men unngå varm mat og mat med skarpe kanter, som for eksempel knekkebrød eller brødskorper. Sterk mat og kullsyre kan være ubehagelig.

Det er viktig at barnet får i seg rikelig med drikke.

Aktivitet

Barnet skal være hjemme fra barnehage/ skole med tilsyn av en voksen i to uker. Barnet skal ta det med ro, unngå fysisk anstrengelse og lange varme bad.  Foresatte til barn under 18 år kan søke om pleiepenger.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Komplikasjoner som kan oppstå er infeksjoner og etterblødninger.

Infeksjon

Sykdomsfølelse, økt smerte og/ eller vedvarende temperatur over 38 - 38,5 etter operasjonen kan skyldes infeksjon og lege skal kontaktes. Sykdomsfølelse med noe feber og kvalme er vanlig de første dagene etter operasjonen.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl.07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt legevakt eller nærmeste øre-nese-halsavdeling.

Blødning

Etterblødninger fra sårene i halsen kan forekomme helt til sårflatene har grodd og dette tar 10-14 dager. Noen opplever blodstriper i spyttet. Dette oppfattes ikke som behandlingstrengende blødning.

Alvorlige etterblødninger kjennetegnes av vedvarende frisk blødning fra munn eller nese. Inntreffer tegn på etterblødning kontaktes AMK, tlf. 113.

Er det tvil om alvorlighetsgrad eller ved andre spørsmål kan kirurgisk avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus kontaktes på telefon (døgnåpen telefon som besvares av sykepleier).

Kurs og opplæring

 • Astmakurs

  Kurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring.

 • Atrieflimmer

  Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.

 • CPAP kurs

  CPAP kurset er for pasienter som er utredet og har fått diagnosen obstruktiv søvnapné og skal starte opp med nattlig pustestøttebehandling (CPAP).

 • Cøliaki

  Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki.

 • Diabetes type 2

  Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

 • Etterlattekurs - Lovisenberg Lindring og Livshjelp

  Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

 • Hjerneslag

  Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

 • Hjertekurs – Kransåre

  Kurset går over 2 dager. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

 • Hjertesvikt

  1 dag: arrangeres ved behov.

 • Hofteskolen

  Hofteskolen er for pasienter som skal få protese i hoften. På hofteskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Hofteskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.

 • Hørselskurs

  Hørselskurset er åpent for personer henvist til hørselssentralen for hørselsproblemer og høreapparatutprøving. Målsettingen med kurset er å bygge opp kunnskap og kompetanse rundt mestring av hørselstap.

 • IBD-kurs (Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt)

  Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og ulike behandlingsformer gjennom undervisning, veiledning og erfaringsutveksling.

 • Kneskolen

  Kneskolen er for pasienter som skal få protese i kneet. På kneskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Kneskolen holdes av sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut.

 • KOLS-kurs

  Kurset går over 3 dager. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.

 • Korsbåndskolen

  Korsbåndskolen er for pasienter som skal få korsbåndoperasjon (ACL). På Korsbåndskolen vil det bli gitt informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå. Korsbåndskolen holdes av fysioterapeut.

 • Livsstilsendring

  Dette er et kurs for mennesker mellom 18 og 60 år med sykelig overvekt som vil gjøre en innsats for å oppnå varig endring av livsstilen.

 • Mindfullnesskurs etterlatte - Lovisenberg Lindring og Livshjelp

  Når sorgen setter seg i kroppen. Å være i sorgprosess påvirker oss på ulike vis. Hvordan vi håndterer dette vil være individuelt.

 • Pårørendegruppe - Psykisk helsevern

  På grunn av korona-situasjonen utgår dette tilbudet inntil videre.

 • Pårørendekurs - Lovisenberg Lindring og Livshjelp

  Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.

Eksterne kurs

Kontaktinformasjon

Øre-nese-hals
Telefon
23 22 55 01 / 23 22 55 11
mandag - fredag 08.00-14.30
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?