HELSENORGE
Øre-Nese-Hals

Stemmebånd, injeksjon - dagkirurgisk

Innledning

For å ha en god stemme må stemmebåndene kunne bevege seg normalt. En normal stemme er avhengig av at stemmespalten lukker seg når man skal lage lyd. Dårlig lukking i stemmespalten gir hes og svak stemme. Dårlig lukking i stemmespalten kan ha flere årsaker:

  1. Lammelse og redusert bevegelighet av stemmebåndene
  2. Atrofi (skrumpning) av musklene som lukker stemmespalten
  3. Skade av stemmebåndene etter tidligere operasjoner (arr på stemmebåndene)
For å bedre stemmekvaliteten kan man injisere forskjellige materialer i stemmebåndene slik at stemmebåndene får større volum og lukkingen i stemmespalten derfor blir bedre.

De fleste blir operert dagkirurgisk. Det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Før

De fleste blir operert dagkirurgisk. Det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Under

Operasjonen utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen).

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykemelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på helsenorge.no.

Når du har kommet hjem


Smerter

Det er vanligvis lite smerter etter operasjonen. Litt sårhet i halsen kan forekomme de føreste dagene. Ved behov for smertestillende kan du bruke paracetamol. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen, følg anbefalt dosering som står på pakken.

Mat

Du kan spise og drikke som normalt.

Aktivitet

Du kan ha normal aktivitet etter operasjonen.

Forholdsregler

Du skal ikke bruke stemmen operasjonsdagen. Stemmen er ofte hes. Mye stemmebruk bør unngås de første dagene etter operasjonen. Hvis du blir plaget med hoste bør du behandles med hostedempende medisiner.

Sykmelding

Dersom du har et yrke med mye stemmebelastning er det vanlig med ca. en ukes sykmelding. Har du lite stemmebelastning til daglig kan du jobbe dagen etter operasjonen.

Kontroll/oppfølging

Det anbefales behandling av logoped (talepedagog) etter operasjonen, henvisning rekvireres av kirurgen. Vanligvis kontroll hos kirurgen på poliklinikken ca. 2-3 måneder etter operasjonen. Dato og tid for kontrolltime utleveres før hjemreise eller ettersendes.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner
Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. Ved tannskade må du informere kirurgen etter operasjonen.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har manglende effekt av injeksjonen eller ved eventuelle spørsmål.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling. 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?