Øre-Nese-Hals

Septumplastikk (skjev neseskillevegg)

Tilstanden kan være medfødt, eller den kan ha oppstått etter en neseskade av en eller annen type. Operasjonen kalles septumplastikk, og i det ligger det at neseskilleveggen (septum) blir flyttet eller endret på. Dette gjør vi på pasienter med én– eller tosidig nesetetthet der grunnen er at neseskilleveggen står skjevt. Av og til blir det også gjort nesemuslingforminsking (conchotomi) samtidig. Da fjerner vi en del av nesemuslingen i tillegg.

Ventetider

Innledning

Henvisning og vurdering

Før

FORBEREDELSER FØR OPPMØTE PÅ SYKEHUSET

Du skal være fastende operasjonsdagen.

Les nøye innkallingsbrevet og skrivet «viktig informasjon til deg som skal til øre- nese- halsoperasjon».

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Neseskylling

 Etter operasjonen skal du starte med saltvannsskylling av nesen. Vi anbefaler at du øver på dette før operasjonen dersom det er ukjent for deg.

HVA SKJER OPERASJONSDAGEN

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.

Under

Operasjonen tar ca. 1 time. De fleste får narkose (det vil si at du sover under operasjonen) og du vil få bedøvelse lokalt i nesen som også virker etter operasjonen. Det kan sive lokalbedøvelse ned i svelget som kan gi en følelse av nummenhet den første timen.

Etter

Tamponger og nesebandasje

De fleste får innlagt tamponger og støtteplater i nesen under operasjonen, det kan derfor bli  vanskelig å puste gjennom nesen. Dersom du har tamponger fjernes disse 1-2 dager etter operasjonen, eventuelle støtteplater fjernes etter 4-7 dager. Det er vanlig at det siver blod fra nesen og du må regne med å skifte nesebandasje flere ganger første døgn. Blødningen vil avta gradvis i løpet av de første dagene.

Før hjemreise

 Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke når du klarer å svelge, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, operasjonsbeskrivelse, eresept og/eller smertestillende medisiner.

NÅR DU HAR KOMMET HJEM

Smerter

Smerter kan forekomme etter operasjonen, spesielt de første dagene. Ved behov for smertelindring kan du bruke paracetamol eller smertestillende som foreskrevet av kirurg. Antall tabletter tas som avtalt operasjonsdagen, følg anbefalt dosering som står på pakken påfølgende døgn. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.
Noen merker nummenhet i overleppen, tennene eller ganen, dette vil avta etter hvert. Smerte og hevelse kan også lindres ved å legge kalde omslag/ispose over nese/panne og ligge med hodet høyt.

Mat

Du kan spise og drikke normalt etter operasjonen.

Aktivitet

Etter operasjonen er det viktig å unngå anstrengelser og tunge løft den første uken. Fysisk aktivitet økes etter hvert som tilstanden tillater det. Ingen kontaktsport eller ballspill på 6 -8 uker.

Saltvannsskylling av nesen

Du skal starte med skylling når tampongene er fjernet, dersom ikke annet er avtalt. Saltvannsskylling er viktig for å holde nesen åpen, redusere skorpedannelse, motvirke infeksjon og for et godt resultat etter operasjonen. Det er flere måter å skylle nesen på, men det viktigste ved alle metodene er at det utføres 4-6 ganger daglig i minimum 2 uker. Avtrappende skylling de neste 2 ukene etter fjerning av støtteplate.

Brukerveiledning "Saltvannsskylling av nesen"

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på ca. 1 uke. Eventuell forlengelse av sykemelding gjøres hos fastlegen.

Oppfølging

 Dato og tid for kontrolltimer utleveres før hjemreise eller ettersendes i posten.
 Du vil også få tilsendt et spørreskjema etter 6 måneder. Det er viktig for oss at du svarer på det slik at vi kan forbedre vår operasjonsvirksomhet.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38 – 38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner 

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene er kraftig blødning fra nesen og infeksjon.

Tegn på infeksjon kan være: Sykdomsfølelse, hevelse med rødhet over nesen, feber og økende smerter.
 Dersom det oppstår infeksjon kan det en sjelden gang være behov for reoperasjon.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn på komplikasjoner.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?