HELSENORGE
Radiologisk avdeling

Røntgenundersøkelse

Ved en røntgenundersøkelse bruker vi røntgenstråler til å lage bilder for diagnose og behandling.


Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra din lege og vurderes/ prioriteres av radiolog (røntgenlege).

Før

Kontakt oss hvis du er gravid.

Røntgenundersøkelser av lunger og skjelett krever ingen spesielle forberedelser.

Andre røntgenundersøkelser kan noen ganger kreve forberedelse eller at du ikke skal kjøre bil etterpå, les derfor eventuelt innkallelsesbrev nøye.


Under

Som hovedregel tas det bilder vinkelrett på hverandre av aktuelt sted. I enkelte tilfeller kan det bli flere bilder, avhengig av lokalisasjon og problemstilling.  

Metallgjenstander over aktuelt område fjernes for å unngå forstyrrelser på bildet. Skal du ta røntgen av lungene blir du bedt om å kle av deg på overkroppen. Brystholder må tas av, men du kan eventuelt ha på en ettersittende trøye. Langt hår må settes opp/ samles på hodet. 

Når bildet tas er det viktig å holde den aktuelle kroppsdelen i ro. Ved lungerøntgen blir du bedt om å trekke pusten dypt inn og holde pusten mens bildet blir tatt.

Hvor lang tid undersøkelsen tar varierer som oftest fra 10 til 20 minutter, avhengig av hvor mange bilder man skal ta. Enkelte undersøkelser kan ta opp til 60 minutter.


Etter

Lunge og skjelett undersøkelser krever ingen spesiell oppfølging.

Bildene blir beskrevet av en radiolog og svaret sendes henvisende lege.

 


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?