Helsenorge
Øre-Nese-Hals

Osikkelplastikk (rekonstruksjon av mellomøreknoklene)

Enkelte sykdommer i øre kan medføre nedsatt lydoverføring mellom de små knoklene i mellomøret (hammeren, ambolten og stigbøylen). Dette gir et mekanisk hørselstap, det vil si at man hører lyd bedre via ben enn luft. Ossikkelplastikk er et inngrep hvor man forsøker å forbedre lydoverføringen mellom de små ørebeina, enten ved å remodellere allerede eksisterende ben eller ved å sette inn en protese.


Ventetider

Innledning

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Du skal være fastende operasjonsdagen.

​Faste

Før operasjonen må du faste. Det betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må være tom for at ikke mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følger instruksjonene om hvordan du skal komme godt forberedt til operasjonen. Dersom du ikke følger regler om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette operasjonen.

Barn (opptil 18 år): Med mindre annet er avtalt gjelder følgende: Barnet kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt) inntil 1 time før operasjon. Barnet kan få morsmelk/-erstatning inntil 4 timer før operasjon. For melk og fast føde gjelder samme regler som for voksne (6 timer).

Voksne: Du skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 timer før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te, kaffe uten melk/fløte) inntil 2 timer før planlagt inngrep. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timer før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisiner med et glass vann (maks 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det være andre rutiner som gjelder. Dette blir du orientert om på sykehuset før operasjonen.


Les nøye innkallingsbrevet og skrivet "viktig informasjon til det som skal opereres"

Under

Hva skjer operasjonsdagen

Før operasjonen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.

Under operasjonen

Operasjonen tar 2 - 5 timer og utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen).

Det blir lagt kompresser i øregangen som kan medføre redusert hørsel den første tiden, noen opplever også knatrelyder og kløe.

Etter operasjonen

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med sykmelding g operasjonsbeskrivelse, eResept og/ eller smertestillende medisiner.

Etter

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.

Mat

Noen er plaget med kvalme etter operasjonen og påfølgende døgn, det anbefales da å spise lett mat. Ellers kan du spise og drikke normalt etter operasjonen.

Aktivitet/ forhåndsregler

Du skal ikke ha gym eller fysisk aktivitet på 6 uker. Deretter kan du gradvis øke fysisk aktivitet etter hvert som tilstanden tillater det.

Du skal heller ikke fly på 6 uker.

Skole/ sykmelding

Du skal være hjemme fra skolen i 1 uke. 

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på 2 - 3 uker. Eventuell forlengelse av sykmeldingen gjøres hos fastlegen.

Bandasje/ dusj/ bading

Dersom du har elastiskbind ytterst, fjernes dette etter en dag.

Bandasjen i ørekanalen må ikke bli våt i tiden frem til kontroll. Ved kontroll etter 2 uker fjernes bandasje og sting, og du kan dusje fritt etter dette.

Det anbefales å unngå vann i øret de første 4 ukene, samt unngå bassengbading frem til andre kontroll.

Oppfølging

Kontroller hos operatør etter 14 dager for fjerning av kompresser og suturer. Dato og tid fr kontrolltime utleveres før hjemreise eller ettersendes i posten.

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerhet er ditt ansvar.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38 - 38,5 etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, infeksjon kan forekomme. 

Tegn på infeksjon kan være: sykdomsfølelse, feber og økende smerter.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

I helgene fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre- nese- halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i detter tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre- nese- halsavdeling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?