Nevropsykologisk undersøkelse, voksne

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der man gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjoner.