HELSENORGE

Nevropsykologisk undersøkelse, voksne

En nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende utredning der vi gjennom samtaler, observasjoner og testing kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjoner.