HELSENORGE
Kirurgisk klinikk

Nesemåling

Før du opereres i nesen må vi gjøre forskjellige målinger, slik at vi kan planlegge operasjonen best mulig. Målingene kan også utføres som en del av utredning. Målingen gjøres før første legekonsultasjon.


Innledning

Det er to ulike nesemålinger som gjennomføres:
  • Rhinomanometri: Gir opplysninger om forholdet mellom luftvolum ved innpust/utpust og trykkforskjell mellom fremre og bakre nese.
  • Akustisk rhinometri: Gir opplysninger om volum og passasjeforhold i nesehulen.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Samme dag som du er innkalt til nesemåling er det viktig at du:
  • ikke bruker nesespray
  • unngår fysisk anstrengelse rett før timeavtalen

Ta med 

Ferdig utfylt skjema for personopplysninger og egenmeldingsskjema.
Dette sendes ut sammen med innkallingsbrevet.

Gravid

Er du gravid må du ringe oss og gi beskjed. Da skal du ikke inn til nesemåling, men møte direkte til legetimen.

Under

Varighet: Det er satt av 45 minutter til målingene.
Målingene gjennomføres på poliklinikken.
Du skal også fylle ut en del skjemaer og svare på noen spørsmål.


Etter

Du kan bli innkalt til kontrollmålinger i etterkant av en eventuell operasjon.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?