Øre-Nese-Hals

Myringoplastikk (Lukking av hull på trommehinnen)

Hull i trommehinnen kan oppstå etter infeksjon i øret, skader eller etter behandling med ventilasjonsrør (dren). Hull som ikke vil gro kan lukkes ved en operasjon.

Ventetider

Før

FORBEREDELSER FØR OPPMØTE PÅ SYKEHUSET

Du skal være fastende operasjonsdagen.

Les nøye innkallingsbrevet og skrivet «viktig informasjon til deg som skal til øre- nese- halsoperasjon».

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

HVA SKJER OPERASJONSDAGEN

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.

Under

Operasjonen tar 1-2 timer og utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen). Det blir lagt kompresser i øregangen som kan medføre redusert hørsel den første tiden, noen opplever også knatrelyder og kløe.

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykemelding, operasjonsbeskrivelse, E-resept og/eller smertestillende medisiner.

NÅR DU HAR KOMMET HJEM

Smerter
Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.

Mat
Noen er plaget med kvalme etter operasjonen og påfølgende døgn, det anbefales da å spise lett mat. Ellers kan du spise og drikke normalt etter operasjonen.

Aktivitet/forhåndsregler
Du skal være hjemme fra skole 1 uke etter operasjonen. Du skal ikke ha gym eller fysisk aktivitet på 4 uker. Deretter kan du gradvis øke fysisk aktivitet etter hvert som tilstanden tillater det. Ikke snyt deg kraftig de første 4 ukene etter operasjonen. Du skal ikke fly på 6 uker.

Bandasje/kompresser/dusj/bad
Det elastiske bindet ytterst fjernes etter en dag. Innerste bandasje må ikke bli våt i tiden frem til kontroll. Ved kontroll etter 2 uker fjernes bandasje, kompresser og sting, og du kan dusje fritt etter dette. Det anbefales å unngå vann inn i øret de første 4 ukene, samt unngå bassengbading i 6 uker.

Oppfølging
Etter 6-8 uker vil hørselen bedres og du vil bli satt opp til ny høreprøve. Dato og tid for kontrolltimer utleveres før hjemreise eller ettersendes i posten.

FOR VOKSNE:

Bilkjøring
Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding
Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen, men den er ofte på 2-3 uker. Eventuell forlengelse av sykmelding gjøres hos fastlegen.

Feber
De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38 – 38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner
Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, den vanligste komplikasjonen er infeksjon.
Tegn på infeksjon kan være: Sykdomsfølelse, feber og økende smerter.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.


I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?