HELSENORGE
TAKO-senteret

Munnhelse ved sjeldne diagnoser

Innledning

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse (munnhelse) ved sjeldne diagnoser er en del av TAKO-senteret (TAnnhelseKOmpetansesenteret). Oppgavene til nasjonale kompetansetjenester er å bygge kompetanse og spre kunnskap. Derfor møter vi på TAKO-senteret mennesker med sjeldne diagnoser, bidrar i kartlegging og diagnostisering av sjeldne diagnoser og munnhulefunn knyttet til disse. Noen ganger bygger vi kompetanse gjennom å behandle. Senteret er ett av ni kompetansesentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). En nasjonal kompetansetjeneste har ikke behandlingsansvar. Behandling skal derfor gjøres i samarbeid med lokale fagfolk.

Før

Alle fagpersoner som jobber med sjeldne diagnoser kan henvise deg til TAKO-senteret dersom du har en sjelden diagnose og har utfordringer med munnhelse eller funksjon. Vi kan også bidra som ledd i en diagnostisk utredning av en mistenkt sjelden diagnose. En sjelden diagnose definerer vi som en medfødt og varig tilstand som færre enn 1/10.000 i befolkningen eller under 500 individer i Norge har.

Vi har et eget henvisningsskjema. Der står det hva henvisningen bør inneholde.  Alle henvisninger vurderes i et eget inntaksteam. Dersom vi ser at henvisningen ikke omhandler en sjelden diagnose eller gjelder problemstillinger som det finnes bedre kompetanse på andre steder, gir vi tilbakemelding og veiledning om dette. Hvis vi avgjør at det skal gis et tilbud ved TAKO-senteret, får du innkalling til time i første brev.

Under

Når du kommer til TAKO-senteret første gang vil du mest sannsynlig møte et tverrfaglig team.  Et tverrfaglig team kan bestå av (spesial) tannlege/tannpleier, logoped og fysioterapeut. Vi gjør standardiserte tester og intervjuer for å kartlegge munnens funksjonsnivå. Vi gjør en generell tannhelseundersøkelse og en mer spisset undersøkelse avhengig av hvilken problemstilling du er henvist for. Vi tar røntgenbilder ved behov og i enkelte tilfeller blodprøver.

Etter

Etter hjemreise sender vi en epikrise til den som har henvist deg og andre involverte behandlere. Du får kopi av epikrisen som vil inneholde eventuelle funn og anbefalinger og gi forslag til videre behandling og oppfølging.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?