Hofteproteseoperasjon

Ortopedi

En hofteproteseoperasjon kan være aktuelt ved slitasjegikt (artrose) i hofta, hoftebrudd, medfødte skader eller andre forandringer i hofta. Det ødelagte og ofte smertefulle leddet skiftes ut med en protese.


Les mer om Artrose (slitasjegikt)
Informasjon fra helsenorge.no

Artrose (slitasjegikt)

Artrose kan gjøre leddene stive og smertefulle. Hverdagslige gjøremål, som å reise seg fra stolen eller knytte skolissene, kan bli vanskelige. Selv om det ikke finnes noen kur for artrose, finnes det behandling som kan lette artroseplagene og gjøre det lettere å bevege seg.

Artrose, eller slitasjegikt, er en sykdom som rammer leddene. Hyppigst rammes leddene i knærne, hoftene, hendene og ryggraden. Ved artrose blir brusken i leddet gradvis slitt ned, og kan etter hvert forsvinne helt.

Risikoen for å utvikle artrose øker med alderen. Sykdommen forekommer hyppigst fra 45–50 årsalder og oppover. Andre faktorer som spiller inn kan være overvekt, tidligere skader eller at du har familiemedlemmer med artrose.

Symptomer på artrose

Symptomene på artrose kommer vanligvis gradvis, noen ganger over flere år. De vanligste symptomene er

 • smerter – smertene kan være konstante, eller starte når du bruker leddet. De kan være brennende, verkende eller skarpe.
 • stivhet – ofte verst om morgenen
 • bevegelsesvansker – vanskelig å gå i trapper eller nå øverste hylle
 • hovne og fortykkede ledd
 • en knirkende følelse i leddene når du beveger dem
 • muskelsvakhet omkring leddet som er angrepet

For at legen skal kunne stille diagnosen, er det viktig at du beskriver smerten, hvor den er lokalisert, om det er bevegelser eller andre forhold som lindrer eller forsterker smerten. Legen vil også bestille undersøkelser, som røntgen og blodprøver, for å finne ut om plagene dine skyldes artrose.

Les mer om Artrose (slitasjegikt) (helsenorge.no)

Innledning

Hofteproteser finnes som halvproteser (hemiprotese) og helproteser (totalprotese).  Ved halvproteser blir kun lårbenshodet (hoftekula) byttet ut. Ved helproteser blir både lårbenshodet og hofteskål byttet ut.


Henvisning og vurdering

Lege, fysioterapeut, mauellterapeut og kiropraktor kan henvise til spesialisthelsetjenesten for operasjonsvurdering.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Alle blir invitert til å delta på hofteskolen før operasjonen.

Forberedelser før innleggelsen

Forebygging av infeksjon


Sykdom og hud

Det er viktig at du er frisk når du skal opereres for å unngå komplikasjoner i forbindelse med operasjonen. Ring oss dersom du har:

 • forkjølelse, feber, urinveisinfeksjon, eller andre infeksjoner i kroppen
 • sår, rifter eller kviser på huden rundt operasjonsområdet, da dette kan være inngangsport for bakterier
 • sår andre steder på kroppen
 • vært innlagt på sykehus, eller gjennomgått kirurgiske inngrep (også i tennene) siden siste kontakt med sykehuset
Det kan da være nødvendig å utsette operasjonen for å ivareta din sikkerhet.

Tannstatus

Dersom du ikke har vært hos tannlege det siste året, må du bestille time for kontroll senest en måned før innleggelsen. Grunnen til dette er at en infeksjon i munnhulen kan spre seg til hofteprotesen.

Antibiotikaresistente bakterier

Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycinresistente enterokokker (VRE) og extended spectrum betalaktamase (ESBL)

Ta kontakt med din fastlege for prøvetaking før din kontakt med sykehuset dersom du:

 • har jobbet ved eller vært behandlet på sykehus eller hos tannlege utenfor Norge i løpet av de siste 12 måneder
 • har vært innlagt på sykehus der det pågikk utbrudd med ESBL, VRE eller MRSA
 • bor sammen med/overnattet hos noen som er eller har vært smittet av ESBL, VRE eller MRSA
Dersom prøven er positiv, ta kontakt med sykehuset slik at vi kan planlegge smitteforebyggende tiltak. Dette gjelder ikke dersom du allerede har tatt en prøve som var negativ. Ta uansett med prøvesvaret når du kommer til oss.


Andre forberedelser


Les igjennom alle papirene du har fått fra sykehuset.

Overnatting natt til operasjonsdagen

Dagen før operasjon skal du møte på Operasjonsforberedende poliklinikk. Deretter drar du hjem/til privat overnatting og kommer tilbake operasjonsdagen. Ved behov for hotell, se ev. alternativer på sykehusets nettside.


Aktivitet

Hold deg i aktivitet og utfør tilpasset trening helt frem til operasjonen. Det bidrar til at du kommer deg fortere etter operasjonen.

Smerte

Smerte påvirker aktivitet og søvn. Benytt derfor smertestillende ved behov også i tiden før innleggelse. For restriksjoner siste uke før innleggelse, se eget skriv: «Viktig informasjon til deg som skal opereres».

Kosthold

Før en operasjon er det viktig å ha et sunt og næringsrikt kosthold. Det er spesielt viktig at du får dekket kroppens behov for energi og proteiner. Gode proteinkilder er blant annet kjøtt, fisk, egg, ost og melkeprodukter. Vi anbefaler at du tar et daglig tilskudd av 10 ml tran (eller 2 trankapsler) og 1 multivitamintablett i tiden før operasjonen.

Røyking

Røyking øker risikoen for komplikasjoner, spesielt sårinfeksjoner. Det tilrådes røykestopp 8 uker før og 4 uker etter planlagt operasjon. Nikotinplaster, tyggegummi eller e-sigaretter kan være alternativer dersom du ikke klarer å stoppe.

Planlegg oppstart av fysioterapi

Ta kontakt med fysioterapeut på hjemstedet i forkant av operasjonen.

Ved behov for hjelp i hjemmet

Kontakt din bydel eller hjemkommune hvis du tenker at du trenger hjelp når du kommer hjem.

Krykkegang

Øv deg gjerne på forhåndFøttene skal være nystelte, dette av hygieniske årsaker.


Tenk gjennom hvordan det vil bli å komme hjem:


 • Planlegg slik at du har mat.
 • Avtal med pårørende eller bekjente dersom du bor alene og ønsker noen hos deg første natten etter hjemkomst.
 • Fjern løse tepper og lag plass mellom møblene slik at det er lettere å komme rundt.
 • Sørg for at baderomsgulvet og dusjen er sklisikker.
 • Den viktigste opptreningen etter en proteseoperasjon er å komme raskt i gang med dagliglivets aktiviteter. Våre pasienter blir derfor vanligvis utskrevet til hjemmet. Dersom du likevel ønsker et opphold på rehabiliteringssenter må du betale dette selv.

Hjelpemidler


Hjelpemidlene kan kjøpes i noen apotek og butikker som fører hjelpemidler, eller lånes på hjelpemiddellager i din kommune. Følgende hjelpemidler må medbringes ved innleggelse til operasjon:

 • gripetang
 • langt skohorn
 • eventuelt strømpepåtrekker
 • krykker (med ispigger om vinteren). Krykker kan kjøpes på Lovisenberg sykehusapotek og i andre apotek og butikker som fører hjelpemidler.

Dagen før operasjonen


Ta med til Operasjonsforberedende poliklinikk:


 • Egne medisiner i originalpakning og legemiddelliste fra fastlegen.
 • Dersom du har fått beskjed om at du skal legges inn dagen før operasjonen tar du også med det som står listet under.

Oppmøte

Møt opp på venterommet for Operasjonsforberedende poliklinikk. Sett av dagen da det blir noe venting. Ta gjerne med lesestoff og ev. matpakke om du ikke vil benytte kantinen.

I løpet av dagen får du snakke med sykepleier og anestesilege som vil fortelle om hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.

Bedøvelse

De fleste får spinalbedøvelse. Du vil ikke klare å bevege bena så lenge spinalbedøvelsen varer (ca. 3–5 timer). De fleste kan også få lett sovemedisin under operasjonen.

For enkelte er det av medisinske årsaker best å være våken. Dette diskuterer du med anestesilegen.


Forberedelser til operasjon


Dusj

Du skal dusje og vaske deg med desinfiserende såpe (Hibiscrub, som du får på sykehuset). Du skal fjerne smykker, sminke og neglelakk før du dusjer.

Hensikten med grundig og gjentagende dusj før operasjonen er å redusere risiko for sårinfeksjoner etter operasjonen. Hibiscrub er erstatning for andre såper og må ikke blandes med andre såpeprodukter, sjampo, balsam eller lignende.

Slik skal du vaske deg både kvelden før operasjonen og operasjonsdagen:

Fasting2. Under

Operasjonsdagen

Det er viktig å møte fastende og presis ved ventearealet i 4. etg. Der blir du tatt imot av sykepleier og får snakke med ortoped før operasjonen.

Ta med:

 • egne medisiner i originalpakning og legemiddelliste fra fastlegen
 • romslig og behagelig tøy til hele oppholdet
 • stødige sko som er enkle å ta på og ikke er glatte
 • toalettsaker
 • krykker, gripetang, langt skohorn og ev. strømpepåtrekker
 • kontanter til å kjøpe medisiner
Ved oppmøte får du eventuelle faste medisiner og smertestillende, deretter skifter du til sykehustøy. Operasjonsområdet merkes av ortoped, og barberes ved behov.

Når operasjonen er ferdig overflyttes du til overvåkningsavdelingen (Postoperativ avdeling).

Der får du etter hvert tilbud om lett mat og drikke, og du blir mobilisert til stående stilling. Du blir på overvåkningsavdelingen noen timer eller til dagen etter operasjonen. Det er ikke ønskelig med besøk på overvåkningsavdelingen. Hovedpårørende kan kontakte avdelingen på telefon

Fra overvåkningsavdelingen blir du overflyttet til kirurgisk post 2 eller post 10.

Etter operasjonen


Forebygging av blodpropp

I forbindelse med operasjonen er det økt risiko for blodpropp. Dette forebygger vi ved å gi deg sprøyter med et blodfortynnende medikament. Du vil også komme opp og stå ved sengen operasjonsdagen. Vi anbefaler videre at du gjør sirkulasjonsøvelsene som beskrevet under.

Sirkulasjonsøvelser i seng:

 • ankeløvelser  fotøvelser.PNG
 • stramme forside lår
 • stramme setet

Personlig hygiene og kosthold

Personalet vil tilrettelegge for stell og du vil gradvis bli mer selvhjulpen. Vi ønsker at du bruker ditt eget tøy etter operasjon.

Du kan dusje fra og med 2. dag etter operasjonen. Før du dusjer er det viktig å kontrollere at bandasjen er tett og sitter godt. Så lenge du er i avdelingen får du hjelp til å kontrollere dette og eventuelt skifte bandasje.

Du oppfordres til å spise måltidene i spisesalen. Det er viktig at du spiser og drikker noe til alle måltider da du trenger næringsstoffer og energi til sårtilheling og opptrening. Ta gjerne et ekstra mellommåltid om du ikke klarer å spise nok til hovedmåltidene.

Medikamenter og smertebehandling

De medisinene du har brukt før operasjonen skal du vanligvis fortsette med etter operasjonen. Under innleggelsen får du dine faste medisiner av sykepleier på avdelingen.

Siden du mister noe blod under inngrepet, kan det i sjeldne tilfeller være nødvendig med blodoverføring. 

En hofteproteseoperasjon vil medføre smerter. Du vil få smertestillende medikamenter til faste tider og ellers ved behov.

Det er svært viktig at du sier fra til sykepleier og lege hvor sterke smerter du har, hvordan de oppleves og om behandlingen virker. En smerteskala forteller oss hvor sterke smerter du har.


0         1          2          3          4          5          6          7          8         9          10

Ingen          Svake                       Moderate                    Sterke              Verst tenkelige smerter                                                                         smerter

Hvis du mener smertene dine er på 4 eller mer på smerteskalaen, må du si ifra til sykepleier. Du kan for eksempel be om hjelp på følgende måte:

«Jeg har smerte på 4 – jeg trenger mer smertestillende.»

Det er ikke alle som bruker ordet «smerte» når noe er vondt. Noen beskriver smerte som ubehag eller sårhet. Du kan likevel bruke smerteskalaen for å gradere opplevelsen av ubehag.

Målet med smertebehandlingen er at du skal kunne være i aktivitet, men også få tilstrekkelig hvile.

Forsiktighetsregler

Når du bøyer deg fremover, for eksempel for å ta på strømper og sko, skal du føre knærne ut til siden. Dette reduserer risikoen for at hoften går ut av ledd. Når du skal plukke opp ting fra gulvet kan det gjøres ved å føre operert ben bakover. Se bilder.
Forsiktighetsregler1.jpg
Forsiktighetsregler2.jpg
Forsiktighetsregler3.jpg

Liggestillinger

Etter operasjonen kan du enten ligge på ryggen eller på siden. Dersom du ønsker å ligge på siden kan du ligge på uoperert side med en tykk pute eller dyne mellom bena. Be personalet om hjelp.

Egeninnsats og opptrening

Det er viktig å komme tidlig i gang med trening etter operasjonen. Personalet vil hjelpe deg med å stå opp de første gangene til du er trygg på å klare dette selv. Det forventes gradvis økende aktivitet.

Du tilses av fysioterapeut under oppholdet, og får informasjon om det videre forløpet.

Som hovedregel kan det opererte benet belastes med full tyngde. I praksis er det smertene som avgjør hvor mye du klarer å belaste. Du beholder krykkene til du føler deg trygg nok til å gå uten.

Røntgen

Det blir tatt et kontrollbilde av hoften i løpet av innleggelsen.

Utskriving

Du kan regne med å være på sykehuset 1–2 dager etter operasjonen.

Før du utskrives fra sykehuset skal du:

 • være selvhjulpen inn og ut av seng
 • være selvstelt
 • klare å gå med krykker
 • klare å gå i trapp
Du får med deg følgende ved utreise:

 • dato for kontrolltime med røntgen etter 3 måneder
 • private medisiner og verdisaker som har vært innelåst
 • resepter sendes elektronisk til apoteket
 • fysioterapirapport
 • sykmelding ved behov
 • sykepleierapport til hjemmetjenesten ved behov

Transport

Pasientreiser refunderer utgifter til hjemreise, men du må betale en egenandel såfremt du ikke har frikort.

Hvis du har fått behandling utenfor din helseregion og benyttet deg av retten til fritt behandlingsvalg, kan du få dekket reisen med forhøyet egenandel. Helseekspressen benyttes i hovedsak hvis du bor utenbys. Dine pårørende kan også kjøre deg dersom de har anledning til det.

 3. Etter

Videre forløp


Bandasjen og såret

Bandasjen du får på ved utreise er en pustende dusjbandasje. Den beskytter såret slik at det ikke blir vått.

Før utreise vil såret tilses og bandasjen skiftes. Dersom bandasjen holder seg tørr kan den sitte på til stingene fjernes. Du må kontrollere at bandasjen sitter godt på før du dusjer. Hvis bandasjen blir våt (f.eks. gjennomtrukket med blod) eller løsner, må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.

Bandasjeskift:

 • Vask hendene grundig.
 • Fjern den gamle bandasjen. Ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
 • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
 • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Sting

Stingene skal fjernes 14 dager etter operasjonen, hos din fastlege. Det første året etter operasjonen bør du unngå direkte sollys på arret for at det skal bli penest mulig. Før soling bør du dekke til arret med plaster eller høy solfaktor.

Hevelse og misfarging av det opererte benet

Det er normalt at det opererte benet er hovent og misfarget etter operasjonen på grunn av økt væske- og blodansamling. Dette forsvinner etter hvert.

Forebygge blodpropp

Det er økt risiko for blodpropp også i tiden etter operasjonen. Du reduserer risikoen for blodpropp ved å være i aktivitet. Du skal likevel fortsette med blodfortynnende medikament (sprøyte eller tablett) videre etter utskrivelse.

Smerter

Det er normalt å ha smerter etter operasjonen. Bruk derfor smertestillende som avtalt den første tiden, spesielt ved økt aktivitet og før trening. Du kan gradvis trappe ned på smertestillende etter hvert som smertene avtar.

Mat/ernæring

Etter en operasjon har kroppen økt behov for næringsstoffer til sårtilheling og opptrening. Det er viktig at du er oppmerksom på å dekke kroppens behov for energi (kalorier) og næringsstoffer. Om du har dårligere appetitt enn vanlig, spis heller små og hyppige måltider. Vi anbefaler at du tar et daglig tilskudd av 10 ml tran (eller 2 trankapsler), 1 multivitamintablett, samt jern og C-vitamin tilskudd i 6–8 uker etter operasjonen.

Bruk av smertestillende og jerntabletter kombinert med redusert aktivitet kan gi forstoppelse. For å forebygge dette anbefaler vi deg å spise fiberrik kost og drikke rikelig. Under innleggelsen blir du tilbudt Lactulose/ Duphalac. Dette kan du også kjøpe reseptfritt på apoteket hvis du trenger det etter hjemkomst.

Opptrening

Etter operasjonen kan du gjøre det du føler deg i stand til, men unngå støtbelastning som hopp og løp. Du kan forvente å være litt mer trøtt enn vanlig når du kommer hjem. Det skyldes ettervirkningene fra operasjonen. Daglige gjøremål er en fin trening i seg selv, men kan oppleves tyngre og ta litt lengre tid enn vanlig. Dette er helt normalt. Din egeninnsats er viktig for et godt resultat. Vi anbefaler at du kommer i gang hos fysioterapeut 2–4 uker etter hjemkomst. Smerte og hevelse er en veileder for aktivitetsnivå, trening og hvile.

Seksualliv

Du kan gjenoppta ditt seksualliv når du selv føler at du er klar.

Bilkjøring

Du kan kjøre bil når du kan belaste benet fullt (ikke halter eller bruker krykker) og når reaksjonsevnen er tilbake. Du kan ikke kjøre bil når du bruker smertestillende medikamenter merket med rød trekant. Sikkerheten er ditt eget ansvar. Ta kontakt med eget forsikringsselskap om du er usikker.

 


Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De vanligste komplikasjonene er blodansamling i såret, sårinfeksjon og blodpropp i leggen. Ved hofteoperasjonen kan det en sjelden gang skje at hoften går ut av ledd etter operasjonen og det kan oppstå en liten forskjell i benlengden. Ved operasjoner i nærheten av nerver kan det oppstå nerveskader.

De aller fleste komplikasjoner og skader kan behandles eller er forbigående, og påvirker sjelden det endelige resultatet. Hvis du mistenker at det har oppstått en komplikasjon, spesielt infeksjon eller blødning, bør du kontrolleres av ortoped og vi ønsker at du tar direkte kontakt med sykehuset.

Infeksjon

Tegn på infeksjon kan være:

 • rødt, hovent, irritert sår
 • siving av puss fra såret
 • feber
 • smerter 

Blodpropp

Blodpropp kan gi varierende grad av plager. Tegn på blodpropp kan være:

 • smerter i tykkleggen
 • ekstra hevelse i benet (spesielt hvis hevelsen varer til morgenen etter)

Dersom du opplever benlengdeforskjell etter operasjonen, bør eventuelle tiltak avventes. Behov for ev. tiltak vil bli vurdert ved 3 måneders kontroll hos fysioterapeut ved sykehuset.

Senere sykdom

Ved betennelse (bakteriell infeksjon) andre steder i kroppen, er det en liten risiko for at bakterier kan føres med blodet og sette seg i proteseleddet. Dette kan gi en alvorlig infeksjon.

Hvis du har betennelse i huden eller urinveier (blærekatarr/nyrebekken- betennelse/prostata), betennelse i tykktarmen eller galleveiene, er det viktig å oppsøke lege for å få fastslått om dette er en bakteriell infeksjon som skal behandles med antibiotika. Det samme gjelder hvis du går til tannlegen og får behandling for tannbyll.

Til legen som behandler infeksjon hos protesepasienter


Som nevnt kan bakteriell infeksjon i hud, galleveier, gastrointestinal tractus og urinveier føre til hematogen spredning til et proteseledd, med alvorlige konsekvenser til følge. Ved cystoskopi/colonoskopi og skopi av galleveier hvor det åpenbart foreligger en infeksjon, er det indisert med infeksjonsprofylakse. Man kan bruke Keflin 0,5–1 g rett før behandling og ny dose etter fire timer, ev. Dalacin (Clindamycin) 300 mg x 2, eller Erytromycin 500 mg x 4.

Til tannlegen som behandler infeksjon hos protesepasienter


En anbefaler antibiotikaprofylakse ved tannbehandling av revmatikere, hemofilikere og pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar. Videre hos alle pasienter med bakterielle infeksjoner i munnen.


Kontaktinformasjon

Ortopedi
Telefon
23 22 55 02
mandag - fredag 08.00-11.00, 12.00-14.30
E-post
Postadresse
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Faste til operasjon

Du kan spise som normalt inntil 6 timer før oppmøtetid operasjonsdagen, deretter skal du ikke spise mat, frukt eller drikke melk.

Du kan drikke vann, saft, kaffe/te uten melk, brus eller juice uten fruktkjøtt inntil 2 timer før oppmøtetid. Tyggegummi, drops, røyk og snus kan også brukes inntil 2 timer før oppmøtetid, men tyggegummi og drops må ikke svelges.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Kroppsvask før operasjon

Slik skal du vaske deg både kvelden før operasjonen og operasjonsdagen:

 1. ​Vask håret grundig med sjampo (kun kvelden før operasjonen).
 2. Skyll hår og kropp grundig med vann.
 3. Skru av dusjen.
 4. Fyll hånden med Hibiscrub.
 5. Såp inn hele kroppen. Unngå å få Hibiscrub i øynene og øregangen. Vær spesielt nøye med bakterierike områder som neglene, armhuler, navle, lyske, skritt og anus.
 6. Skyll hele kroppen nøye.
 7. Gjenta punkt 4–6 en gang.
 8. Tørk deg med et rent håndkle og ta på deg rene klær.
 9. Kroppen skal ikke smøres inn med fuktighetskrem e.l. etter dusj.
 10. Legg på rent sengetøy.

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Viktig informasjon til deg som skal opereres

Ortopedisk eller generell kirurgisk. ​Les mer her.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.