Hjerterytmeforstyrrelser

Behandlingsprogram

Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme). Hjerterytmen styres av hjertets egne elektriske impulser. Forstyrrelse i hjerterytmen kan medføre rask, langsom eller uregelmessig hjerteaksjon.  Hos mange er rytmeforstyrrelsen ufarlig. Hos noen, men ikke hos alle, skyldes rytmeforstyrrelsen sykdom i hjertet. Man kan oppleve hjerterytmeforstyrrelse som uregelmessig puls, hjertebank, svimmelhet eller sjelden besvimelse. 

 

Innledning

Hovedgupper av hjerterytmeforstyrrelse aktuelle for vurdering/behandling er:

 • «Ekstraslag» i hjertet
 • Forkammerflimmer (hjerteflimmer) med rask og uregelmessig hjerteaksjon
 • Anfallsvis rask hjerteaksjon på grunn av medfødte ledningsbaner i hjertet.
 • Rytmeforstyrrelser i hjertets hovedkamre på grunn av hjertesykdom
 • Langsom hjerteaksjon

 

illustrasjon hjerterytmeforsyrrelser
Normalt blir hjertets elektriske aktivitet styrt av sinusknuten. Impulsene blir ledet derifra gjennom ledningsbanene i forkamrene og via atrioventrikulærknuten til hjertekamrene. Dersom det foreligger en medfødt ekstra ledningsbane, kan impulsene plutselig begynne å gå i sirkel og en rytmeforstyrrelse oppstår.

Les mer: Hjerterytmeforstyrrelser på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

De mest alvorlige hjerterytmeforstyrrelser fører ofte til direkte innleggelse i sykehus. Hvis en selv  eller fastlege registrerer ny hjerterytmeforstyrrelse vil ofte en vurdering av indremedisiner eller hjertespesialist være nødvendig. Fastlege kan henvise til slik undersøkelse.

Henvisningen sendes til en sykehuspoliklinikk eller til indremedisiner eller hjertespesialist utenfor sykehus. Derfra vil en eventuell videre henvisning gå til en behandlende sykehusavdeling.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Det må vedlegges EKG av hjerterytmeforstyrrelsen hvis det foreligger.
Det må angis:

 • Varighet av rytmeforstyrrelsen og hvilke plager pasienten har av den.
 • Eventuell kjent familiær disposisjon for hjertesykdom.
 • Kjent hjertesykdom eller annen relevant sykdom.
 • Medikamenter som benyttes eller har vært benyttet.
 • Om pasienten ønsker videre utredning.

1. Utredning

2. Behandling

 • Hvis behandling er nødvendig vil en vurdere bruk av medisiner eller sjeldnere et inngrep i hjertet (ablasjonsbehandling).
 • Ved hjerteflimmer vil elektrokonvertering være aktuell hos noen.
 • Ved langsom hjerteaksjon kan innleggelse av en hjertestimulator (pacemaker) være aktuell.
Les mer om Elektrokonvertering av hjertearytmi

Elektrokonvertering av hjertearytmi

Denne behandlingen blir som oftest brukt som behandling av atrieflimmer og atrieflutter.  Behandlingen utføres alltid i lett narkose.

Hva er atrieflimmer/atrieflutter?

Atrieflimmer eller atrieflutter er en hjerterytmeforstyrrelse i hjertets elektriske system som gir uregelmessig og hurtig puls. Elektrokonvertering er en behandling for å få tilbake normal hjerterytme.

 1. Før

  Ved atrieflimmer er det økt fare for dannelse av blodpropp. Det er derfor viktig å bruke blodfortynnende medikamenter.

  Det finnes ulike alternativer for medikamentell blodfortynning:

  • Marevan

   Du må ta ukentlige blodprøver (PT-INR) for å vurdere effekten av Marevan. INR-verdien din må være 2,5 - 3,5 i minsttresammenhengende uker før elektrokonvertering kan gjennomføres. Vanligvis følger fastlegen opp dette med ukentlige prøver i perioden før planlagt konvertering.

  • Pradaxa (Dabigatran), Eliquis (Apixaban), Xarelto (Rivarkosaban) eller Lixiana (Edoxaban)

   Dersom du bruker et av disse preparatene er det viktig at du har tatt medisinen som foreskrevet hver dag i minimum tre uker før konverteringen. Dersom du har glemt en eller flere tabletter, må du gi beskjed om dette. Det kan da blinødvendig å utsette konverteringen.

  Forberedelser
  • Du skal ta dine morgenmedisiner som vanlig med litt vann dersom duikke har fått annen beskjed.
  • For øvrig skal du ikke spise eller drikke6 timer før konverteringen på grunn avnarkosen.
  • Du vil få en samtale med sykepleier oglege i forkant av elektrokonverteringen.
  • Det tas blodprøver, EKG og blodtrykk ogdet legges inn perifer venekanyle.
  • Brystkassen blir barbert der det er nødvendig.

  På grunn av narkosemidlers effekt på kjøreevnen, bør du ikke kjøre motorisert kjøretøy etter behandlingen.

 2. Under

  Anestesilege,kardiolog og sykepleiervil være til stede under elektrokonverteringen som foregår i lett narkose.

  Ved hjelp av en hjertestarter (defibrillator) gis det 1 - 3elektriske støtved hjelp av elektroder som er festet på brystkassen. Du vil ikke kjenne noe ubehag av dette.

  Narkosen er kortvarig og du våkner raskt etterpå.

 3. Etter

  Du vil observeres 1 - 2 timer etter behandlingen og du vil ha sengeleie til du er helt våken. Du kan spise og drikke tidligst 1 time etter behandlingen.

  Det tas EKG av deg etter behandlingen. Du vil også få en samtale med legen der man vil gå gjennom videre bruk av medisiner samt eventuell videre behandling.

Gå til Elektrokonvertering av hjertearytmi

Ved ablasjonsbehandling av rytmeforstyrrelse vil en etter minst 4 uker med antikoagulasjon få fjernet hjerterytmeforstyrrelsen.

3. Oppfølging

Etter ablasjonsbehandling vil en oftest være sengeliggende noen timer og bli utskrevet neste dag. Hos noen kan behandlingen gjøres som en dagbehandling.

Medisiner og tid til etterkontroll avgjøres ved utskrivning og avhenger av typen rytmeforstyrrelse og ablasjonsprosedyre.

Man må rapportere feber, smerter og tung pust umiddelbart til behandlende avdeling.
Kontroll av eventuell antikoagulasjonsbehandling bør gjøres innen en uke hos egen lege.

Total vurdering utføres ofte 3 til 6 måneder etter behandlingen.

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Medisinsk poliklinikk
Besøkstider
mandag - fredag 08:00 - 15:30
Telefon
Telefon: 23 22 57 20 Fax: 23 22 55 61
mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lovisenberggata 17
Besøksadresse
Lovisenberggata 17(Kart)
0456 Oslo
Telefon
23 22 50 00
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.