HELSENORGE
Generell kirurgi

Fjerning av galleblære - cholecystectomi

Gallesteiner dannes i galleblæren som er et «lager» for galle som er nødvendig for fordøyelsen. Mange har gallesteiner, men har en ikke plager er det ikke absolutt nødvendig å fjerne galleblæren. Når steinene gir plager er behandlingen å fjerne galleblæren, slik at gallen tømmes direkte til tarmen og ikke lagres.

Ventetider

Innledning

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter.

Les mer om gallestein

Gallestein

Henvisning og vurdering 

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Sett derfor av dagen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert dersom det er behov for det. Barbering bør utføres så tett inntil operasjonen som mulig, vi fraråder derfor egen barbering hjemme.
Du vil få snakke med kirurgen som skal operere deg og anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.

Under

Operasjonen gjøres laparoskopisk, det betyr kikkhullskirurgi gjennom fire små innstikk i huden. Hele galleblæren fjernes og operasjonen utføres i narkose med lokalbedøvelse rundt operasjonsområdet i tillegg.

Det blåses luft i magen under operasjonen, noe som kan gi følelse av oppblåsthet, og av og til stikking i skulderen etter operasjonen.

I enkelte tilfeller blir det lagt inn et dren under operasjonen, det vil bli fjernet dagen etter operasjonen.

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få  tilbud om mat og drikke, og får informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise.

Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen bør du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Det kan være behov for å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping av smertestillende gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.

Aktivitet

Det er viktig at du forsøker å ha normal aktivitet så langt smertene tillater det. Øk gjerne på med aktivitet etter hvert. Du kan starte med vanlig trening eller idrettsutøving 2-3 uker etter operasjonen dersom du ikke har ubehag.

Mat/drikke

Du kan spise normalt etter operasjonen.

Det er viktig å drikke rikelig, og bruk gjerne avføringsmiddel for å forebygge treg mage (Duphalac eller Laktulose, kjøpes reseptfritt på apoteket).

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom sårene er tørre. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje etter dusjing. Hvis du har en pustende dusjbandasje, beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.

Sting

Såret er i de fleste tilfeller sydd med tråd som løser seg opp av seg selv. Har du sting som skal fjernes får du spesiell beskjed om det. Dersom operasjonssåret er stripset med sårtape skal de sitte på til de løsner av seg selv, eller du kan fjerne de etter 1 uke.

Bandasje

Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på 2-3 dager før du skifter til ny. Blir bandasjen gjennomtrukket med blod eller løsner, må du skifte den oftere.
Er såret tørt etter ca. 1 uke er det ikke nødvendig med bandasje over såret lenger.

Bandasjeskift

  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.

Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Du kan heller ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Sykmeldingen er ofte på 1-3 uker. Ved eventuell forlengelse av sykemelding kontaktes kirurgen som har operert deg.

Oppfølging

Det innkalles ikke til rutinemessig etterkontroll. Har du behov for tilsyn ta direkte kontakt med kirurgen som opererte deg.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De aller fleste er sjeldne og kan behandles.

De vanligste komplikasjonene er blødning eller hevelse rundt operasjonsområdet og ubehag ved matinntak. Infeksjon kan også forekomme (feber, rødt, hovent, irritert sår, siving av puss fra såret).

Andre komplikasjoner: Økende smerter, oppkast/kvalme, gul farge i huden eller mørk urin (colafarget).

Ta kontakt med  kirurgen eller sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?