Medisinsk poliklinikk

Entyviobehandling

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal starte med medikamentet Entyvio.

Innledning

Entyvio (virkestoffet er vedolizumab) er et såkalt "anti-integrin". Betennelsen i tarmveggen vil tiltrekke stadig flere hvite blodlegemer som igjen skaper mer betennelse. Entyvio blokkerer et molekyl (integrin) på hvite blodlegemer i blodet. Dermed kan ikke hvite blodlegemer på vei til tarmen hekte seg fast til blodåreveggen og komme seg ut i tarmveggen og til betennelsen. På denne måten hemmes betennelsesreaksjonen, og sykdomsaktiviteten reduseres. Entyvio påvirker bare en begrenset del av hvite blodlegemer og klarer ikke fjerne hvite blodlegemer som allerede finnes i tarmveggen. Derfor tar det ofte flere måneder før full effekt oppnås. Entyvio tilhører medikamentgruppen "biologiske legemidler". Alle biologiske legemidler gir en viss hemming av immunsystemet. Dette medfører en redusert betennelsesaktivitet, men kan også gi mulige bivirkninger og komplikasjoner, som infeksjoner.

Henvisning og vurdering

Hemming av immunforsvaret kan medføre at «sovende» infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner rammer kraftigere eller varer lengre enn vanlig. Derfor er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene. Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle. Du vil få utdelt de nødvendige skjemaene for å få tatt prøvene, og svarene blir samlet hos sykehuslegen som behandler deg.

Andre viktige tilstander

Som et ledd i forberedelsene vil også legen undersøke deg for å påvise andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Graviditet og amming

Det foreligger foreløpig ikke nok kunnskap og erfaring med bruk av Entyvio under graviditet og amming. Selv om det ikke er påvist fosterskadelige effekter, vil man kun vurdere Entyvio-behandling under graviditet dersom det foreligger aktiv sykdom eller stor risiko for tilbakefall ved behandlingsstopp. Vurderingen gjøres individuelt.

Ubehandlet aktiv sykdom under graviditet utgjør sannsynligvis en betraktelig større risiko for fosteret.

Amming: Det foreligger foreløpig ikke data på overgang i morsmelk. Sannsynligvis vil nivået være lavt og risiko for påvirkning av barnet vil være liten.

NB! Ved biologisk behandling i svangerskapet bør barnet ikke få levende Rotavirusvaksine (gis vanligvis innen 3-4 mndr etter fødsel).

Vaksiner

Vi anbefaler vaksinasjon mot en del tilstander som kan skape komplikasjoner ved biologisk behandling (noe svekket immunforsvar):

  • Influensavaksine – bør tas årlig. Fås hos fastlegen.
  • Pneumokokkvaksine – mot lungebetennelse. Bør tas hvert 5. år. Fås hos fastlegen.
  • Hepatitt B-vaksine – tilrådes dersom du planlegger å reise til land med høy forekomst av hepatitt B (f.eks. Vietnam eller Kina), eller hvis du av yrkesmessige eller andre grunner kan bli eksponert (f.eks som helsepersonell). 
  • HPV-vaksine (humant papillomavirus) –  kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft. Vaksinen tilbys nå gratis til alle 12 år gamle jenter, og anbefales til unge kvinner som starter med biologisk behandling som Entyvio fordi det kan være en viss økt risiko for HPV-infeksjon ved denne typen behandling. I tillegg anbefales gynekologisk undersøkelse med celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år.
  • Varicellavaksine (vannkopper) – anbefales dersom Varicella zoster blodprøve viser  manglende immunitet fordi vannkopper kan være alvorlig ved nedsatt immunforsvar. 

NB! Ikke ta levende vaksiner så lenge du behandles med Entyvio. Levende vaksiner (BCG, MMR, Varicella Zoster virus, gul feber, polio oral og tyfus oral) må tas senest 3 uker før oppstart eller 3 måneder etter avsluttet behandling. 


Under

Når alle de forberedende prøvene er tatt og svarene er vurdert, blir du innkalt til en oppstartskonsultasjon hos en sykepleier. Der får du nøyere forklaring om hvordan behandlingen foregår. 

Medikamentet gis som en infusjon i armen, intravenøst via en infusjonspumpe.

Behandlingen foregår på et eget behandlingsrom, hvor en sykepleier vil sjekke blodprøvene, stille rutinemessige spørsmål angående sykdomsaktiviteten og deretter gi medikamentet.

Du får behandling tre ganger i løpet av de første seks ukene, deretter hver åttende uke. Behandlingsintervallet kan bli endret etter hvert ut fra behandlingsresponsen. Det tar 30 minutter å tilberede Entyvio og infusjonen gis så over 30 minutter. Etter de første to behandlingene er det en observasjonstid på to timer i etterkant med tanke på eventuelle reaksjoner på medikamentet. Deretter blir observasjonstiden kortet ned til en time.

Etter

Kontrollopplegg og prøvetaking

Vanligvis kommer du til konsultasjon hos IBD-sykepleier hver 8. uke i forbindelse med Entyvioinfusjonene. Konsultasjon hos lege avtales 4-12 uker etter oppstart av behandlingen, deretter vanligvis hver 6. måned. 

Rutineblodprøver, bl.a. hemoglobin og CRP (hurtigsenkning), tas før hver Entyviobehandling. Du får skjema for blodprøvetaking på forhånd, og prøvene kan tas på fastlegekontoret ditt 2 dager før eller på sykehuset dagen før Entyvioinfusjonen starter (resultatet må være klart før behandlingen gis). 

Vi ønsker også å måle konsentrasjonen av Entyvio i blodet for å sikre at du får høy nok dose, første gang etter 10 ukers behandling, deretter hver 6 måned så lenge du mottar Entyvio.

Calprotectin i avføring bør sendes inn ca. hver 3. måned det første året for å følge behandlingsrespons. Deretter er det tilstrekkelig med prøve hver 6. måned, ellers etter avtale med legen. Utstyr til prøvetaking kan du hente på gastropoliklinikken eller få tilsendt ved henvendelse på telefon.

Behandlingsvarighet

Såfremt Entyvio har effekt i løpet av 3-4 måneders bruk, vil behandlingen oftest fortsette minst 12 måneder for å holde sykdommen under kontroll over tid. Behandlingsvarigheten for biologisk behandling som Entyvio er ikke fastlagt utover dette, men ved god respons vil mange fortsette så lenge medikamentet har effekt, det vil si i flere år.

Etter minst ett års behandling kan behandlingen vurderes avsluttet dersom man  har har vært uten tegn til aktiv sykdom (symptomfri med normale blodprøver og normal calprotectin i avføringen)  de siste 6 månedene.

Vær oppmerksom

Reaksjoner på infusjonen

De fleste tolererer medikamentet godt. Omlag 1 av 10 kan reagere på medikamentet og oppleve bivirkninger i forbindelse med infusjonen:

  • Rødhet/kløe i armen der infusjonen blir gitt
  • Kvalme, svimmelhet og generell kløe
  • Klem i brystet eller pustebesvær
  • Senreaksjon 3-10 dager etter infusjon med feber, hodepine, kvalme, leddsmerter, muskelsmerter, rødme i huden. Dette er sjelden.
  • Alvorlige allergiske reaksjoner er sjelden

Andre bivirkninger og forholdsregler

Entyvio kan gi noe nedsatt immunforsvar. Det betyr at man kan være mer mottakelig for infeksjoner som forkjølelse, halsbetennelse, bihulebetennelse, lungebetennelse og infeksjon i urinveiene (blærekatarr). Eventuelle infeksjoner kan være kraftigere enn ved upåvirket immunsystem. Alvorlige infeksjoner forekommer meget sjelden ved behandling med Entyvio.

Varsle behandlende lege snarlig dersom du skulle oppleve nevrologiske symptomer som synsforstyrrelser, talevansker, kraftsvikt i armer eller bein eller hukommelsestap. Dette kan være tegn på en svært sjelden, alvorlig bivirkning ("progressiv multifokal leukoencefalopati") som gjør at behandlingen må stanses. (Bivirkningen er så langt ikke påvist ved Entyvio, men ved andre lignende legemidler.)

Oppsøk lege (vanligvis fastlege) ved enhver mistanke om infeksjon, for undersøkelse, relevante prøver og eventuelt rask oppstart av antibiotikabehandling. Tegn på infeksjon kan være feber, vedvarende host, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diare, sår/utslett, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer. Om du ikke får tak i fastlegen kan du kontakte legevakten.

Ved infeksjon må biologisk behandling, som Entyvio, utsettes til du er infeksjonsfri. Dette vurderes av lege på gastroavdelingen.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

Avbestilling

Deling av bilder fra sykehuset

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Flerspråklig informasjon fra LDS

Henvisning

Kantine og kiosk

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 09:30-15:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-19:00, (lørdag: 10:00-17:00, søndag 11:00-18:00).

Overnatting / hotell

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Post, telefon og internett

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter. TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. Det er også gratis WiFi: "LDS-Gjest". 

Bruk av Gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning med tilhørende utstyr, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle via Gratis Wifi.

Ventetider

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Fant du det du lette etter?