HELSENORGE

Kursbaserte grupper

Økt kunnskap gir økt mestring. Kursbaserte grupper gir mulighet til å lære mer om spesifikke lidelser og metoder, samt å møte andre mennesker med tilsvarende erfaringer.

Vi tilbyr tre forskjellige kursbaserte grupper:

Stabiliseringskurs ved traumelidelser
Traumebehandling foregår i faser. Første fase innebærer en psykoedukativ tilnærming, der målet er å tilegne seg informasjon, ferdigheter og verktøy for å takle egne symptomer. Vi går gjennom normale reaksjoner etter unormale hendelser (traumer). Hver kursdag har et eget tema og øvelser knyttet til det aktuelle temaet.

Kurs i bipolar lidelse

Gruppen tilbys kun de som er i aktiv behandling ved poliklinikken. Metoden er undervisning, gruppediskusjoner og utveksling av erfaringer mellom deltakerne. Det er også hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.

Kognitiv gruppebehandling av sosial fobi

Tanker, forestillinger, forventninger, tokninger av situasjoner avgjør hvordan vi føler oss og hvordan vi handler. Metoden i denne gruppen er undervisning, felles refleksjon, eksponering, hjemmeoppgaver og gjensidig samarbeid.

Fant du det du lette etter?