HELSENORGE

Hospice Sangen

Hospice Sangen er åpent hverdager, med noe redusert kapasitet ift antall pasienter per dag og med strengt smittevern.

Hopsice Sangen holder til på Hamar og er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Her retter vi fokus for behandlingen mot lindring, og ikke mot selve sykdomsforløpet. Med slik palliativ behandling ønsker vi å gi aktiv og helhetlig pleie og omsorg. Målet er å hjelpe pasienten til å leve et så godt liv som mulig. I tillegg ønsker vi å kunne støtte de pårørende.

Fant du det du lette etter?