HELSENORGE

Digital informasjon om kneproteseoperasjon

Velkommen til digital informasjon om forberedelsene til operasjonen, behandlingen og tiden etterpå.

Informasjonen inneholder 3 deler: Presentasjon fra sykepleier, anestesisykepleier og fysioterapeut. Vi anbefaler at du ser alle tre.​

Vi håper fremvisningen vil oppleves lærerik og nyttig for deg.

Ved spørsmål kontakt Kirurgisk poliklinikk tlf.: 23 22 55 02, eller Operasjonsforberedende poliklinikk tlf.: 90 11 90 78.

Del 1 - Sykepleier

 

Del 2 - Anestesi

 

Del 3 - Fysioterapeut

 


Fant du det du lette etter?