HELSENORGE

Pårørendegruppe avdeling for døgnbehandling

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Vi gir informasjon om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling. Vi snakker også om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse. Gruppens form vil bli undervisning, informasjon, samtaler og sosialt samvær.

Program høsten 2022

Onsdag 14.september: Håp og psykisk lidelse
Eirik Os, sykehusprest

Onsdag 28.september: Psykisk lidelse og behandling
Anne-Kari Kvarstein, psykologspesialist

Onsdag 12.oktober: Psykisk lidelse og medisiner
Sigrid Medhus, overlege

Onsdag 26.oktober: Kognisjon og psykose, hvordan fungering i hverdagen kan bli påvirket
Maj Egeland, psykologfaglig rådgiver senter for psykisk helse og rus

Onsdag 9.november: Oppfølging ved Distriktpsykiatrisk senter/bydel og aktivitetstilbud etter utskrivelse
Hanne Kvia Wigaard, vernepleier/teamleder og Ragna Brandt, erfaringskonsulent v/ FACT Grünerløkka, Hanne Ellevold Guntvedt, spesialergoterapeut avdeling døgnbehandling

Onsdag 23.november: «Åpen dør» fagprosjekt i klinikken med fokus på brukermedvirkning og redusert opplevelse av tvang
Hans Martin Nussle, fag- og forskningsleder, Natasha Nescio, erfaringskonsulent,
Mats Håkansson, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, avdeling døgnbehandling

Det er ingen påmelding, men det er fint hvis vi vet omtrent hvor mange som kommer.

Fant du det du lette etter?