HELSENORGE

Pårørendegruppe avdeling for døgnbehandling

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Vi gir informasjon om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling. Vi snakker også om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse. Gruppens form vil bli undervisning, informasjon, samtaler og sosialt samvær.

Program våren 2023


Onsdag 15.februar
Håp og psykisk lidelse
Svein Bjarte Mangersnes , sykehusprest 

Onsdag 1.mars
Psykisk lidelse og behandling
Anne-Kari Kvarstein, psykologspesialist 

Onsdag 15.mars
Psykisk lidelse og medisiner
Anne Tveito, overlege, avdeling døgnbehandling

Onsdag 29.mars
Kognisjon og psykose, hvordan fungering i hverdagen kan bli påvirket
Kristoffer Olaussen, psykolog, avdeling døgnbehandling

Onsdag 12.april
Oppfølging ved Distriktpsykiatrisk senter/bydel og aktivitetstilbud etter utskrivelse
Katrine Neverdal, spesialergoterapeut, FACT, Hanne Ellevold Guntvedt, spesialergoterapeut avdeling døgnbehandling

Onsdag 26.april
«Åpen dør» fagprosjekt i klinikken med fokus på brukermedvirkning og redusert opplevelse av tvang
Hans Martin Nussle, fag- og forskningsleder, Natasha Nescio, erfaringskonsulent
Mats Håkansson, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, avdeling døgnbehandling

Det er fint om du melder deg på, så har vi mulighet til å gi beskjed ved endringer.

Fant du det du lette etter?