HELSENORGE

Hjerneslag

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Medisinsk klinikk

Kurset går over 3 dager fra kl. 10.00 til 14.00. Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

På kurset vil du møte lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom er logoped. En «erfaren pasient» som selv har hatt hjerneslag, deltar også.

Kurset er for deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med deg pårørende dersom det er ønskelig. Hensikten er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

Livet etter et hjerneslag

Et hjerneslag kan oppleves skremmende og skape usikkerhet og fortvilelse. Noen opplever plagsomme symptomer og endringer som medfører utfordringer i hverdagen. Andre opplever få symptomer og færre utfordringer.

Tverrfaglig team

På kurset vil du møte lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. En «erfaren pasient» som selv har hatt hjerneslag deltar også.

Dialog og erfaringsutveksling

Det legges opp til dialog mellom fagpersoner og deltakerne. Det er gode muligheter til å stille spørsmål, til å diskutere ulike utfordringer som kursdeltakerne opplever, og å snakke om temaene som står i programmet. Samtale i gruppen vektlegges slik at deltakerne kan dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet

Kurset varer i 3 dager fra klokken 10.00 – 14.00

Innhold

  • Hjerneslag; årsaker, behandling og følger v/lege
  • Rettigheter og muligheter v/sosionom
  • «Erfaren pasient»
  • Mestring av daglige gjøremål v/ergoterapeut
  • Kosthold og ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog
  • Kommunikasjons- eller svelgevansker v/logoped
  • Utmattelse og depresjon v/sykepleier
  • Samliv og seksualfunksjon v/sykepleier
  • Fysisk aktivitet v/fysioterapeut

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris:
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
Rom C 525:
- Gå til medisinsk poliklinikk
- Følg blå strek til ventesone 3
- Trapp eller heis til ventesone 4

 
Arrangør
Medisinsk klinikk
PPO - LDS 
Kontaktinformasjon
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.
 
Fant du det du lette etter?