HELSENORGE

Diabetes type 2

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Medisinsk klinikk

Kurset går over 3 dager, 4 ganger i året. Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren Pasient/Likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Behandlingen av diabetes type 2 krever stor innsats av pasienten. Livsstilen må ofte endres. En del pasienter er plaget av dårlig samvittighet og anklager seg selv for ikke å gjøre nok for egen helse. Med egenomsorg og tilpasset behandling, er det mulig å føle seg helt frisk og leve et langt og godt liv med diabetes type 2.

Kurset

Målgruppen for dette kurset er mennesker som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta i kurset.

Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

Tverrfaglig team

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren Pasient/Likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet

Kurset varer tre dager fra kl. 09.30 til 14.30.

Innhold

  • Hva er diabetes?
  • Ulike behandlingstiltak
  • Forebygging av følgeskader
  • Kostveiledning
  • Blodsukkermåling
  • Trening i teori og praksis. Undervisning, veiledning og praktisk gjennomføring. Trening/tur 1 time hver kursdag.

Det serveres kaffe, te og lunsj hver kursdag.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris:
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Sagene bydel. 
Kontaktinformasjon
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 94 79 18 39
 
Fant du det du lette etter?