HELSENORGE

Atrieflimmer

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Medisinsk klinikk

Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer.

Å leve med sykdommen og behandlingen

For mange kan det oppleves skremmende å få en hjertesykdom, og symptomene på atrieflimmer kan være plagsomme og påvirke livskvaliteten. De fleste med atrieflimmer trenger medisiner og disse kan også medføre bivirkninger. Atrieflimmer er ikke livstruende, men behandlingen er av største betydning for å unngå alvorlige følgeskader. Med tilpasset behandling, er det mulig å leve et godt liv med atrieflimmer.

Kurset

Målgruppen for dette kurset er pasienter som nylig har fått påvist atrieflimmer eller –flutter og pasienter som har hatt atrieflimmer en stund og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta. Målsetningen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med atrieflimmer.

På kurset vil det være undervisning av lege (hjertespesialist), klinisk farmasøyt, hjertesykepleier og fysioterapeut. Bruker/likemann deler erfaringer om hvordan det kan være å leve med atrieflimmer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Varighet

Kurset varer én dag kl. 0900 - 1500.

Innhold

  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er atrieflimmer – årsaker/symptomer/behandling
  • Gjennomgang av ulike medisiner som brukes ved atrieflimmer
  • Lunsj
  • Hvordan leve godt med atrieflimmer?
  • Fysisk aktivitet ved atrieflimmer
  • Erfaringsutveksling


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris:
Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Når og hvor

Sted
Lovisenberggata 17
Rom C 525:
- Gå til medisinsk poliklinikk
- Følg blå strek til ventesone 3
- Trapp eller heis til ventesone 4
 
Arrangør
Medisinsk klinikk
PPO - LDS 
Kontaktinformasjon
Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60
 
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.
Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport.
 
Fant du det du lette etter?