Utlysning av innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst RHF lyser ut midler til forskningsbasert innovasjon i regionen. Søknadsfrist er torsdag 2. september 2021 kl 16.00.

​Midler til forskningsbasert innovasjon i Helse Sør-Øst skal gi rom for finansiering av gode idéer framkommet gjennom forskningsaktiviteter ved helseforetakene og de private, ideelle institusjonene i regionen. Forutsetningen for tildeling er at det foreligger forskningsresultater med potensial for kommersiell og/eller samfunnsmessig utnyttelse.

Les mer her og her.