Use of hearing aids: Development and implementation of a counselling program for hearing aid users

Hensikten med prosjektet var å evaluere et veilednings og oppfølgingstilbud for eldre personer som hadde fått tilpasset høreapparat samt objektivt (datalogging) og subjektivt (spørreundersøkelse) registrere høreapparatenes bruksgrad. Funn viste at høreapparatene i snitt ble brukt seks timer daglig et halvt år etter tildeling. En av fire brukte ikke sine nye høreapparat. Årsaker var knyttet til lydkvalitet, ørepropp og den praktiske håndteringen. Et kort motivasjonsintervju økte brukstiden med flere timer daglig. Det er publisert tre artikler i internasjonale fagtidsskrift. Prosjektet har ført til at tilbudet ved Hørselsentralen ved Lovisenberg er utvidet, etablering av seks måneders kontroll for alle nye høreapparatbrukere, og et Pasient- og Pårørende Opplæringstilbud (PPO).

Avdeling

Hørselsentralen, Kirurgisk Avdeling.

Finansiering

Extrastiftelsen

Prosjektleder

Jorunn Solheim, Cand.Ed., ph.d.

Prosjektdeltagere

Kari Jorunn Kværner, professor Dr.Med. Oslo Universitetssykehus/C3- Centre for Connected Care
Anners Lerdal, professor, Lovisenberg 
Caryl Gay, psykolog, Lovisenberg
Louise Hickson, professor, University of Queensland, Australia
Jorunn Solheim, seniorforsker, Lovisenberg Diakonale Sykehus


Fant du det du lette etter?