Problemstillinger

Vansker med spising, drikking, tale og sikling kan skyldes mangelfull oralmotorisk og -sensorisk funksjon. Det kan også være en rekke andre strukturelle eller helsemessige årsaker som bør vurderes og behandles før oralmotorisk trening igangsettes.


​Vansker kan være ervervede, eller de kan være medfødt. De kan være nevrologisk betingede, eller muskulære. De kan være progredierende, eller de kan være stabile. Det er mange faktorer å ta hensyn til for å best mulig ivareta problemstillingen i utarbeiding av et individualisert behandlingsopplegg.

I det følgende kan du lese om ulike oralmotoriske problemstillinger, hva de innebærer og hvorfor de forekommer.

Siklinghttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/problemstillinger/siklingSiklingUfrivillig tap av spytt (saliva) fra munnen blir kalt sikling. Mange faktorer er medvirkende til spyttproduksjon- og kontroll. Det er viktig å være klar over at sikling ofte er et problem med mange årsaker. Avsnittene nedenfor skisserer noe...29.05.2019 07:37:21
Spise- og drikkevanskerhttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/problemstillinger/spise-og-drikkevanskerSpise- og drikkevanskerVansker med å drikke, bearbeide mat, og svelge kalles dysfagi. Dette er kompliserte motoriske funksjoner som krever samspill mellom mange muskler.29.05.2019 07:48:02
Talevanskerhttps://lovisenbergsykehus.no/tako-senteret/oralmotorikk/problemstillinger/talevanskerTalevanskerTalevansker kan utarte seg svært ulikt, ha mange ulike årsaker og kan ha store konsekvenser for daglig fungering og kommunikasjon med andre.29.05.2019 08:43:07


Fant du det du lette etter?