Avdelinger

Finn avdeling

Akutteam LDPShttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/akutteamAkutteam LDPSA
Ambulant virksomhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhetAmbulant virksomhetA
Anestesihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/anestesiAnestesiA
APAS - Ambulant Psykose Avhengighet Sikkerhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/ambulant-psykose-avhengighet-sikkerhet-apasAPAS - Ambulant Psykose Avhengighet SikkerhetA
Dagkirurgisk avdelinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/dagkirurgiDagkirurgisk avdelingD
Depotteamhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/depotteamDepotteamD
Driftssenterethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/fellestjenesterDriftssenteretD
eHelse og IKThttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/ehelse-og-ikteHelse og IKTE
FACThttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/factFACTF
Flerfaglig enhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/flerfaglig-enhetFlerfaglig enhetF
Fysioterapihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fysioterapiFysioterapiF
Generell kirurgihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/generell-kirurgiGenerell kirurgiG
Geriatri, slag og hukommelse poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatri-slag-og-hukommelse-poliklinikkGeriatri, slag og hukommelse poliklinikkG
Gruppebehandlinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/gruppebehandlingGruppebehandlingG
Helse og arbeidhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/helse-og-arbeidHelse og arbeidH
Hospice Sangenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/hospice-sangenHospice SangenH
Hørselssentralhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/horselssentralHørselssentralH
Kirurgisk klinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkK
Kirurgisk sekretariathttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-sekretariatKirurgisk sekretariatK
Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kir-post-10Kirurgisk sengepost 10 - ortopedi og generell kirurgiK
Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kir-post-2Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistreringK
Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevernKlinikk for psykisk helsevernK
Klinisk støtte KLEhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/klinisk-stotte-kleKlinisk støtte KLEK
Kreft, blodsykdommer og lindringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/kreft-blodsykdommer-og-lindringKreft, blodsykdommer og lindringK
Laboratorium for medisinsk biokjemihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/laboratoriumLaboratorium for medisinsk biokjemiL
Lovisenberg DPShttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dpsLovisenberg DPSL
Lovisenberg Lindring og Livshjelphttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelpLovisenberg Lindring og LivshjelpL
Lovisenberg Lindring og Livshjelp - Døgnenhethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-lindring-og-livshjelp-dognenhetLovisenberg Lindring og Livshjelp - DøgnenhetL
Lovisenberg Livshjelpsenterhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/lovisenberg-lindring-og-livshjelp/lovisenberg-livshjelpsenterLovisenberg LivshjelpsenterL
Medisinsk akuttmottak og observasjonsposthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/akuttmottak-og-observasjonspostMedisinsk akuttmottak og observasjonspostM
Medisinsk intensiv og overvåkinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-intensiv-og-overvakningMedisinsk intensiv og overvåkingM
Medisinsk klinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk poliklinikkhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikkM
Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastrohttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-6Medisinsk post 6 - Infeksjon og gastroM
Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og Onkologihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-7Medisinsk post 7 - Lunge, Hematologi og OnkologiM
Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatrihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-8Medisinsk post 8 - Hjerte, slag og akuttgeriatriM
Nevropsykologiske tjenesterhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/nevropsykologiske-tjenesterNevropsykologiske tjenesterN
Nic Waals Institutthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/nic-waals-instituttNic Waals InstituttN
Operasjonhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/operasjonOperasjonO
Ortopedihttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ortopediOrtopediO
Osteoporoselaboratoriethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/osteoporoselaboratorietOsteoporoselaboratorietO
Pasient- og pårørendeopplæringhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/pasient-og-parorendeopplering-ppoPasient- og pårørendeopplæringP
Pasientsikkerhet og forskninghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/pasientsikkerhet-og-forskningPasientsikkerhet og forskningP
Post 2A - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-2aPost 2A - Klinikk for psykisk helsevernP
Post 2B - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-2bPost 2B - Klinikk for psykisk helsevernP
Post 3A - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-3aPost 3A - Klinikk for psykisk helsevernP
Post 3B - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-3bPost 3B - Klinikk for psykisk helsevernP
Post 4A - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-4aPost 4A - Klinikk for psykisk helsevernP
Post 4B - Klinikk for psykisk helsevernhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/post-4bPost 4B - Klinikk for psykisk helsevernP
Postoperativhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/postoperativPostoperativP
Prestetjenestenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/prestetjenestenPrestetjenestenP
Psykiatrisk akuttmottak (PAM)https://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/psykiatrisk-akuttmottak-pamPsykiatrisk akuttmottak (PAM)P
Radiologisk avdelinghttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingR
Ruspoliklinikkenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ruspoliklinikkRuspoliklinikkenR
Seksjon Døgnhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/seksjon-dognSeksjon DøgnS
Storby- og flyktningeteam (SOFT)https://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/ambulant-virksomhet/storby-og-flyktningeteam-softStorby- og flyktningeteam (SOFT)S
Søvnlaboratoriethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/sovnlaboratorietSøvnlaboratorietS
TAKO-senterethttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/tako-senteretTAKO-senteretT
Tolketjenestenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/administrasjonen/tolketjenestenTolketjenestenT
Unger-Vetlesens Institutthttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/unger-vetlesens-instituttUnger-Vetlesens InstituttU
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle Oslohttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-gamle-osloVoksenpsykiatrisk poliklinikk Gamle OsloV
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Grünerløkkahttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-grnerlokkaVoksenpsykiatrisk poliklinikk GrünerløkkaV
Voksenpsykiatrisk poliklinikk St. Hanshaugenhttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/lovisenberg-dps/voksenpsykiatrisk-poliklinikk-st-hanshaugenVoksenpsykiatrisk poliklinikk St. HanshaugenV
Øre-nese-halshttps://lovisenbergsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/ore-nese-halsØre-nese-halsØ

Besøksadresser

Geitmyrsveien 45https://lovisenbergsykehus.no/steder/geitmyrsveien-45Geitmyrsveien 45
Hagegata 32https://lovisenbergsykehus.no/steder/hagegata-32Hagegata 32
Høiensalsgt. 74https://lovisenbergsykehus.no/steder/hoiensalsgt-74Høiensalsgt. 74
Lovisenberggata 17https://lovisenbergsykehus.no/steder/lovisenberggata-17Lovisenberggata 17
Lovisenberggata 21https://lovisenbergsykehus.no/steder/lovisenberggata-21Lovisenberggata 21
Spångbergveien 25https://lovisenbergsykehus.no/steder/spangbergveien-25Spångbergveien 25
Trondheimsveien 80https://lovisenbergsykehus.no/steder/trondheimsveien-80Trondheimsveien 80
Ullevålsveien 2https://lovisenbergsykehus.no/steder/ullevalsveien-2Ullevålsveien 2

Fant du det du lette etter?