Samarbeid om barnehageplasser med Kanvas-barnehagene

Kanvas har blant annet 7 barnehager på Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål. Disse fordeler seg på sykehusområdet slik:

Alle barnehagene på Ullevålområdet tar imot barn fra 10 måneder til 6 år. Det er kombinerte barnehager for barn av ansatte på Ullevål, bydelsbarnehager og barn av ansatte på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Barn av ansatte på Lovisenberg og Ullevål har lik prioritet til plass før barna som bor i bydelen. Åpningstidene er kl. 06.45 til kl. 16.30.

Om du ønsker å søke barnehageplass for ditt barn i Kanvas-barnehagene gjelder følgende:

  • Du må søke barnehageplass gjennom Oslo kommunes søknadsportal for barnehager innen gjeldende frister. 
  • I kommentarfeltet i søknadsskjema skriver du: Ansatt Lovisenberg – prioritert plass.

For spørsmål om Kanvas og barnehagene på Ullevål, kan regionsleder Karin Bull kontaktes på e-post karin.bull@kanvas.no eller på telefon: 951 56 097.

Øvrige spørsmål rundt barnehageplassene kan sendes til HR-avdelingen på e-post hrlds@lds.no.        

Om barnehagestiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har ingen eiere som tar ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, og midlene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Alle inntekter brukes til å heve kvaliteten i tilbudet til barna i våre barnehager og i sektoren for øvrig. Overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten og dermed til det beste for barna.

Kanvas’ ideelle formål er todelt. Vi skal på ideelt grunnlag bidra til å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag gjennom drift av gode barnehager. Samtidig skal vi øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren gjennom nytenking og kompetanseutvikling som deles internt og eksternt.

For å kunne drive gode barnehager har Kanvas bl.a. valgt å investere i kompetansen til de ansatte. I alle våre barnehager skal halvparten av de ansatte ha barnehagelærerutdanning. Vi har solide opplæringsprogrammer og veiledning for våre ansatte, for å sørge for kontinuerlige påfyll av kompetanse. I tillegg er Kanvas involvert i forskningsprosjekter og utviklingsprogrammer for å styrke kompetansen i hele sektoren. Vi arrangerer kurs og konferanser med interne og eksterne foredragsholdere. Slik bidrar Kanvas til å videreutvikle barnehagesektoren.

For å lese mer om Kanvas og vårt pedagogiske tilbud se www.kanvas.no

Fant du det du lette etter?