PROMiNET fordypningskurs

PROMiNET arrangerer Fordypningskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

Økt bruk av PROM (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM. Målet med kurset er å gi inngående kunnskap om design, forutsetninger for valg og bruk av PROM, testing av psykometriske egenskaper, brukermedvirkning og statistisk bearbeidelse og analyser. Kurset er primært beregnet for PhD studenter og kliniske forskere som er involvert i forskning med PROM i Helse Sør-Øst.

Kurset arrangeres på Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet 27-28. oktober kl. 09-16 og 29. oktober kl. 09.14.30.
Program og påmelding 
Les mer om PROMiNET på www.prominet.no