Professoropprykk i forskningsavdelingen

Seniorforsker i forskningsavdelingen, Jan Stubberud har i sommer fått opprykk til stillingen som Professor. Vi gratulerer! 

Foto: Erik M. Sundt

​I tillegg til sin stilling som seniorforsker i forskningsavdelingen ved Lovisenberg er Stubberud Professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

​Stubberud har siden 2011 vært klinisk spesialist i nevropsykologi og i 2014 disputerte han med avhandlingen: Cognitive rehabilitation of executive functions in adults with spina bifida: efficacy of Goal Management Training.