HELSENORGE
Sucrase-isomaltase Deficiency as a Cause of Irritable Bowel Syndrome.

Irritabel tarm syndrom og sukrase-isomaltasemangel

Målet med prosjektet er å forbedre utredningen og behandlingen av pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS), ved å undersøke om noen IBS pasienter har redusert aktivitet av sukrase-isomaltase (SI)-enzym i tynntarm, og dermed kan ha effekt av en sukker- og stivelsesredusert diett.

​Hensikten med prosjektet er å forbedre utredningen og behandlingen av pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS). Mellom 10-20% av befolkningen lider av IBS, og rundt 1/3 av alle IBS-pasienter opplever ikke symptomlette ved de behandlingsalternativene som er tilgjengelige i dag. Vi antar at en andel av disse pasientene har en defekt i aktiviteten til enzymet sukrase-isomaltase (SI) i tynntarmen. Redusert effekt av SI-enzymet vil medføre ufullstendig fordøyelse av sukrase (vanlig bordsukker) og stivelse fra maten som inntas, og dette kan gi symptomer i form av oppblåsthet, magesmerter og endret avføring med diaré og/eller forstoppelse som er vanlig ved IBS. Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom IBS og SI-mangel, ved å: 1) validere en pusteprøve med 13C-sukrose som en enkel, kostnadseffektiv og ikke-invasiv test for å påvise SI-mangel, og 2) gjennomføre en randomisert kostholdsstudie for å sammenlikne effekten av et kosthold med redusert innhold av sukrose og stivelse med en lav-FODMAP-diett (en diett med lavt innhold av en type tungt fordøyelige karbohydrater: fermenterbare oligosakkarider, disakkarider, polysakkarider og (and) polyoler), på symptomer, sammensetning av tarmmikrobiota og livskvalitet i pasienter med IBS. Prosjektet inkluderer to ulike studier. Målet med den første studien er å validere en pusteprøve med 13C-sukrose som en sikker metode for å påvise SI-mangel, ved å sammenlikne resultater fra pusteprøver med enzymaktivitet målt i biopsier fra tynntarm tatt ved gastroskopi. Studien vil inkludere pasienter med mistenkt gastrointestinal sykdom, henvist til Lovisenberg Diakonale Sykehus for gastroskopisk undersøkelse. Biopsiene vil bli analysert for enzymaktivitet ved hjelp av Dahlquist-metoden, og sammenliknet med SI-aktiviteten målt ved en 13C-sukrose pusteprøve. Studien vil være den første av sitt slag, og potensielt bedre både utredningen og behandlingen av pasienter med IBS, ved å gjøre en enkel test tilgjengelig som en del av standard utredningsforløp. Den andre studien i prosjektet er en kostholdsintervensjon, der målet er å sammenlikne effekten av tradisjonell kostbehandling ved IBS (en lav-FODMAP-diett) med en diett med redusert innhold av stivelse og sukrose. Vi ønsker å se på effekten av de to ulike diettene på IBS-symptomer, sammensetning av tarmmikrobiota og livskvalitet, ved å gjennomføre en randomisert overkrysningsstudie i individer med IBS. Alle inkluderte deltakere vil gjennomgå en 13C-sukrose-pusteprøve før start, for å kartlegge SI-aktivitet. Resultatene fra pusteprøven vil være blindet for studiepersonell frem til studiens slutt, men vil deretter benyttes for å kartlegge om IBS-pasienter med SI-mangel har bedre effekt av en diett med lavt inntak av sukker og stivelse, enn en lav-FODMAP diett. En liknende studie har ikke tidligere være gjennomført, og resultatene kan bidra til et bedre behandlingstilbud for IBS-pasienter i fremtiden, samt økt kunnskap om mekanismene ved IBS.

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF #2022051

Prosjektleder

Jørgen Valeur, PhD og spesialist i gastroenterologi og indremedisin, leder av Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Prosjektdeltagere

Hanna Fjeldheim Dale,PhD, klinisk ernæringsfysiolog og postdoktor-kandidat i prosjektet, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Tonje Mellin-Olsen, cand.scient i klinisk ernæring, leder for avdeling for klinisk støtte (KLE) ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Milada Cvancarova Småstuen, Professor i epidemiologi og anvendt biostatistikk ved Fakultet for Helseforskning ved OsloMet, statistiker ved Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Viggo Skar, MD, PhD, Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Arne Røseth, MD, PhD, spesialist i gastroenterologi, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Gülen Arslan Lied (Professor, spesialist i gastroenterologi og spesialallergologi) og Caroline Jensen (klinisk ernæringsfysiolog, PhD) ved Senter for Ernæring, Universitetet i Bergen (UiB), er samarbeidspartnere i prosjektet.

Prosjektside i Cristin

Fant du det du lette etter?