HELSENORGE
CARS

Fra cuffartropati til skulderprotese – en multisenter RCT

Dette prosjektet skal undersøke hvilken protesetype som er best for pasienter med skulderartrose (OA) bl.a. etter svikt i senemansjetten rundt skulderen, samt fullføre en 10-årig oppfølgingsstudie av pasienter hvor vi har reparert senemansjetten i skulderen.

Vi tar sikte på å sette i gang to multisenter randomiserte kontrollerte studier (RCT) for å se på hvilken protesetype som er best for pasienter med skulderartrose (OA) bl.a. etter svikt i senemansjetten rundt skulderen. Vi tar også sikte på å fullføre en 10-årig oppfølgingsstudie av pasienter hvor vi har reparert senemansjetten i skulderen. Omtrent 20% av disse reparasjonene tilheler ikke etter kirurgi, og en betydelig, selv om en hittil ukjent andel utvikler økende smerte og redusert skulderfunksjon. Pasientene vil til slutt trenge en skulderprotese (RSA). Bentransplantasjon plassert under en av protesedelene (BIO-RSA) er i nyere tid introdusert som operasjonsmetode og kan føre til bedre funksjonelle resultater med mindre smerter og bedre bevegelighet. Det finnes svært sparsomt med forskning på området. Nylig har også en skulderprotesedel med rekonstruksjon i metall (MIO) blitt et alternativ til beintransplantasjon, men bruk av MIO-komponenter har vist betydelige komplikasjonsgrad i tidligere studier og vil også øke kostnadene ved kirurgi. Vi vil undersøke effektiviteten av BIO-RSA, på pasientrapportert utfall og klinisk skulderfunksjon. Vi vil også studere mikrostabiliteten til BIO-RSA sammenlignet med MIO-RSA. Pasientene i begge de randomiserte studiene skal rekrutteres fra fire store ortopediske klinikker for skuldererkirurgi Norge.

Disse studiene har betydelige innovasjonspotensiale og vil være viktige og bidra til å avgjøre hvilken type skulderprotese som er best for å forbedre og optimalisere resultatene for en stor og voksende pasientgruppe.

Avdeling

Ortopedisk

Finansiering

Helse Sør-Øst

Prosjektledere

Sigbjørn Dimmen, overlege, Lovisenberg
Kjersti Kaul Jenssen, postdoktor og overlege, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Kirsten Lundgreen, overlege, Lovisenberg
Arild Aamodt, overlege, Lovisenberg
Christian Owesen, Akershus Universitetssykehus
Hilde Apold, Telemak Sykehus
Randi Holde, Haukeland Universitetssykehus
Stephan Røhrl, Oslo Universitetssykehus

Kontaktperson: Kjersti Kaul jenssen kjkj@lds.no

 

Fant du det du lette etter?