MoBa-EAT

Manifestations of genetic risk and intergenerational transmission of risk for eating disorders

Det overordnede målet med studien er å fremme forståelsen av utviklingen av spiseforstyrrelser i befolkningen og familier.

Prosjektet har tre hovedmål: 1) Identifisere fenotypiske manifestasjoner av genetisk risiko for spiseforstyrrelser hos menn og kvinner på ulike stadier av utvikling fra fødsel til voksenliv. 2) Øke kunnskapen om hvordan spiseforstyrrelser overføres fra en generasjon til den neste. 3) Vurder om miljøfaktorer i tidlig liv påvirker barns elastisitet (eller sårbarhet) for genetisk risiko for spiseforstyrrelser. Studien vil kunne gi ny og verdifull kunnskap om manifestasjoner av genetisk risiko for spiseforstyrrelser. Dette kan føre til tidligere gjenkjenning og raskere behandling av disse lidelsene.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

Prosjektleder

Alexandra Havdahl, postdoktor, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Alexandra Havdahl, psykolog, Lovisenberg, Folkehelseinstituttet og Universitet i Bristol
Anne-Siri Øyen, psykologspesialist, Lovisenberg


Fant du det du lette etter?