MultiKnee

A multidisciplinary intervention in total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial in osteoarthritis patients.

En av fem pasienter har langvarige smerter etter å ha gjennomgått kneprotesekirurgi. Denne studien vil teste effekten av fysisk aktivitet basert på AktivA modellen kombinert med mental trening levert som e-terapi.

MultiKnee er en trearmet multisenter randomisert kontrollstudie som vil undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose. I studien vil vi sammenlikne effekten av et trenings- og livsstilsprogram, når dette tilbys i stedet for eller i tillegg til operasjon med kneprotese.  Programmet består av en kombinasjon av undervisning og trening etter AktivA- modellen, og nettbasert mental trening. Hensikten med programmet er å redusere smerter, og øke funksjon og livskvalitet hos pasienter med kneartrose. Dersom intervensjonen har effekt, kan den implementeres i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

For å bli invitert til å bli med i studien må pasientene ha vært til konsultasjon hos ortoped og blitt satt opp til operasjon med kneprotese.

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo er ansvarlig for studien. Pasienter rekrutteres fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kysthospitalet i Hagevik, Bergen og Martina Hansens Hospital i Bærum.

Anners Lerdal er prosjektleder for studien, sammen med avdelingsoverlege/ortoped Arild Aamodt.

Studiepasienter

Gruppe 1 - Ikke-kirurgisk gruppe

  • Artroseskole
  • Fysisk trening
  • Mental trening – iCBT kurs på internett

Gruppe 2 - Kombinert gruppe

  • Operasjon, total kneprotese
  • Artroseskole
  • Fysisk trening
  • Mental trening – iCBT kurs på internett

Gruppe 3 - Kontrollgruppe

  • Operasjon, total kneprotese
  • Vanlig fysisk trening med fysioterapeut

De pasientene som samtykker til å bli med i studien blir tilfeldig fordelt (randomisert) på tre ulike grupper. 282 pasienter skal inkluderes i studien, 94 i hver gruppe.

En pilot (test) av studien ble gjort frem til juni 2020 og fra september 2020 inkluderes pasienter fortløpende til hovedstudien. Pasientene i studien vil bli fulgt opp i 2 år, og blir bedt om å komme til sykehuset for å utføre tester og svare på spørreskjema før man starter i studien og etter 3, 6, 12 og 24 måneder. Se pasientinformasjonsbrosjyren for mer detaljert informasjon.

Studien vil gi kunnskap om hvorvidt intervensjonen, i kombinasjon med operasjon eller å utsette operasjon, kan forbedre resultater for pasienter satt opp til behandling med kneproteseoperasjon.

Studien har 4 delstudier

Delstudie 1, MutiKnee PAIN (smerte)
Prosjektet skal undersøke effektiviteten av fysioterapi og mental trening, istedenfor eller som tillegg til operasjon med kneprotese, på smerter og knefunksjon etter 1 år.

Postdoktor Maren Falch Lindberg vil arbeide med denne problemstillingen. 

Delstudie 2, MultiKnee QOL (livskvalitet)
Prosjektet skal undersøke hvilke effekter fysioterapi og mental trening har på ben-styrke og bevegelighet og helserelatert livskvalitet.

Doktorgradsstudent og sjefsfysioterapeut Turid Rognsvåg vil arbeide med denne problemstillingen.

Delstudie 3, MultiKnee ECO (økonomi)

Prosjektet skal undersøke og sammenligne kostnader relatert til behandlingen i de tre ulike gruppene, samt bruk av helseressurser og medisiner ved 2 års oppfølging.

Doktorgradsstudent Daniil Evgenjevich Rudsengen, master i økonomi fra NTNU, vil arbeide med denne poblemstillingen.

Delstudie 4, MultiKnee ADL (aktiviteter i dagliglivet)
Prosjektet skal blant annet sammenligne de tre ulike intervensjonenes effekt på evnen til å drive sport og rekreasjon, gangfunksjon og fysisk ytelse etter 2 år. Videre vil den undersøke barrierer mot og effekter av økt fysisk aktivitet, samt om det er sammenheng mellom noen psykologiske faktorer og funksjonsnivå.

Doktorgradsstudent Ingvild Buset Bergvad med bakgrunn fra master i fysioterapi fra UiO vil arbeide med denne problemstillingen.

Finansiering

Studien mottar støtte fra Norges Forskningsråd  (prosjektkode 287816), Helse Sør-Øst RHF (prosjektkode 2018060), Helse-Vest HRF (prosjekt kode 912210), NORSMAN og Lovisenberg Diakonale sykehus.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjonshefte

Informasjon om studien og medlemmene i prosjektgruppen

Clinical trials

Cristin.no 

Forskningsrådet

Aktiviteter

Følg MultiKnee på Facebook

Kontaktpersoner
Studiekoordinator, Eirin S. Ludvigsen: eilu@lds.no; mob. 90961184
Postdoktor, Maren Falch Lindberg: mfli@lds.no; mob. 94815762
Prosjektleder, Anners Lerdal: anle@lds.no; mob. 95033144
Kontaktpersoner

Anners Lerdal

Prosjektleder Anners Lerdal. Telefon 95033144
Postdoktor Maren Falch Lindberg. Telefon 94815762
Studiekoordinator Eirin Sigurdssøn Ludvigsen. Telefon 90961184Sjekk den inn

Fant du det du lette etter?