HELSENORGE
Unge voksnes erfaring med selvskade

A multiple case-study of young peoples’ experience of self-harm – paths into adulthood in regards of developmental disturbance, mental illness, and sociocultural involvement

Selvskade i ungdomstiden er økende, og er forbundet med psykiske lidelse og økt selvmordsfare. Det er behov for mer kunnskap om variasjon blant ungdom som skader seg.

​Denne studien bygger på en kvalitativ studie av ungdom (12-18 år) som skadet seg og som fikk oppfølging i psykisk helsevern for barn og unge i 2015-2016 (Stänicke, 2019). I denne oppfølgingstudien intervjues deltagerne med åpne intervjuer, tilknytningsintervju og diagnostiske intervju fem år etter den første studien. Deltagerne er nå i aldersgruppen 18-23 år. Interpretativ phenomenological analysis (Smith, 2008) brukes som data-analyse. Studien vil spesielt analysere ulike utviklingsveier inn i voksen alder både når det gjelder form og innhold på selvskade, psykisk helse og lidelse, hverdagsfunksjon og mestring. Studien utforsker selvskade som en måte å håndtere utviklingsutfordringer når det gjelder selv- og kjønnsidentitet, og som en måte å uttrykke og dele vansker i en sosiokulturell kontekst og i et digital vennenettverk. Kunnskap om subgrupper og ulike utviklingsveier kan vise kompleksiteten i fenomenet selvskade, og være en støtte for pasienten, familien og klinikere for å forstå vanskene, samt informere om tilpasning av behandlingsintervensjoner for å øke selvtoleranse, nyansere mestring og praktisk støtte.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Prosjektleder

Line Indrevoll Stänicke, førsteamanuensis Psykologisk institutt/ UiO og psykologspesialist Lovisenberg sykehus. Tilknyttet forskningsgruppen Living the nordic model og Forskningsgruppe for personlighetspsykiatri OUS/UiO

Prosjektdeltagere

Nick Midgley, Professor, University College London
Elisabeth Staksrud, Institutt medier og kommunikasjon, UiO
Frida Rø, postdoktor, Universitetet i Oslo
Hanne Haavind, professor emeriti, UiO
Siri Erika Gullestad, professor emeriti, UiO

Fant du det du lette etter?