Nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag (NORFAST-A)

Opp til 70% av de som får hjerneslag vil i ettertid være plaget av fatigue (utmattelse). I dag eksisterer det ikke klare diagnostiske kriterier for fatigue etter hjerneslag eller behandling. Hensikten med prosjektet er derfor å utvikle et kartleggingsverktøy som kan diagnostisere fatigue etter hjerneslag. Pasienter har blitt intervjuet og helsepersonell som jobber med pasientgruppen har deltatt i fokusgruppeintervjuer. I tillegg er en systematisk oversiktsartikkel med analyser av eksisterende instrumenter skrevet. Basert på disse studiene vil et instrument utvikles og testes. Det kliniske verktøyet skal hjelpe personer å uttrykke ulike typer fatigue etter hjerneslag med henblikk på fungering i hverdagen, deltakelse i rehabiliteringsopplegg, og mestring av fatigue.

Avdeling

Medisinsk Klinikk

Finansiering

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Prosjektleder

Anners Lerdal

Prosjektdeltagere

Ingrid Johansen Skogestad, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg
Marit Kirkevold, professor Universitetet i Oslo
Bent Indredavik, professor NTNU
Caryl Gay, ph.d. Lovisenberg, USF


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.